logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
AntalAntalet delar som ett Objekt eller Delobjekt består av. Exempelvis en kruka i flera delar. OBS: ej samma som Antal delobjekt!
Antal kopior
SorteringSorteringsordning på t ex värden i plocklistorna