logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Annat namn
Arkiv-ID
Arkiv-ID - Beskriver
Bildnamn, originalbildUnikt identifierande namn på originalbild
Bildnamn, tumnagelUnikt identifierande namn på tumnagelbild
Bildnamn, zoombildUnikt identifierande namn på zoombild
Copyright - media
Copyright - meta
Händelse - Beskriver
Händelse - Föreställer
Händelse, del av - Föreställer
K-samsök - föreställer
Licensnamn
Lokalt namn
Monterdel
Monterdel - Föreställer
Motivord
Motivord, engelska
Namn - verksam vid
Objekttyp
Period - föreställer
Period i KoreaSvenska namnet på perioden.
Period i Korea, koreanska
Personefternamn
Personförnamn
Persontitel
Referens
Referens - källa
Referens - publicerad i
Reg.-signaturIdentifierande (unik) signatur på registreraren
SakordBeskrivande benämning
Sakord, engelska
Sakord, kinesiska
Sakord, korea
Sakordskategori
Sakordskategori, engelska
Sökord
Sökord, engelska
Specialbenämning
TitelTitel på verk (Tidigare titel_text_original, Arkiv "sererubrik".)
Titel, engelska
Titel, japanska
Titel, koreanska
Titel, översättningTidigare titel_text_translation
Typ av arkiv
Utställning - avbildad
Utställning - Beskriver
Utställning - Föreställer
Utställning - Kommenterar
Utställning - lånTidigare namn: planedexhibition
Utställning - vernissage
Utställning, del av - avbildad
Utställning, del av - beskriver
Utställning, del av - Föreställer
Utställning, del av - vernissage
Utställningsnamn
Utställningstyp
Verksamhet
Visat namnIdentifierande (unikt) namn på personen (även juridisk person)