logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Adress
Anmärkning
Anmärkning, engelska
Anmärkning, korea
AttributTidigare attribut i OMINV.
Avian allies, text eng
Avian allies, text sv
Beskrivning
Beskrivning, eng. tidigare
Beskrivning, engelska
Beskrivning, kinesiska
Beskrivning, korea
Beskrivning, tidigare
Creative Commons - url
dokplacering
Fax
Förekommer som
FörvärvsomständigheterTidigare proveniens
Förvärvsomständigheter, engelska
Förvärvsomständigheter, koreanska
Gallerimonter
glass
glastejp
Hanteringsanvisningar
hus
idnummer [unikt värde] - studiematerial
idnummer [unikt värde] - unknown
inkopsstelle
inkopsstelle - adress
inv_skador - studiematerial
Jämförande material
kategori - StudieMaterial
kategori - unknown
kemisk_beteckning
klassifikation
Kommentarsstatus
Kommentarstext
Konserveringsåtgärd - Utförd
konstnarlevtid
konstnarverktid
Konstnärsig
kontrollerad_av
kop
KällorTidigare "Litteratur".
Källor - http
Källor, Kulturnav - samma
Källor, Viaf - samma som
Källor, Wikipedia - beskr. av
lin_kontroll
material - KonsvMaterial
material - StudieMaterial
materialgrupp - KonsvMaterial
monteringsforslag
packingmaterials
Program - Bildinläsning
Programversion - Bildinläsning
Publicerad
Publicerad text
Publicerad text, engelska
PåskriftInskription eller annan påskrift/text på objekt eller bild.
Religion
Sigill
situ
Sketchfab 3D - link
Spärrad
tempel
Text i dokument
tidigareladnummer
Tillsammans, utställningstext
Tillsammans, utställningstext, engelska
TillståndsbedömningTidigare: Behandlingsförslag
Tillståndsbedömning, engelska
Tillståndsbedömning, korea
UrsprungBör delas upp på geografiskt värde eller förvärvsomständigheter.
utgivarsig
Utst. etikett - engelska
Utst. etikett - kinesiska
Utst. etikett - svenska
utstallningval
Utställningar, historik
Utställningstext, Korsvägar
Utställningstext, Korsvägar, eng
vandringsutstellning