logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTKonstnärsig

CountValue
1"Heta yokuzuki" (Att vara passionerad över något utan att vara det värdig)
1005 a, 005 b: Under sign.: Två länkade, kvadratiska sigill i relief med texten: chen Cheng. (jfr. Contag, no 388:3)
11) Höger kant: Shengong Yimin (rekt. relief) 2) Under signatur: Ku-chan (kvadratisk relief) 3) Vänsterkant: Chanshi
11) Li Xiongcai (fyrkantigt, intaglio) 2) Guan Shanyue (fyrkantigt, intaglio)
11) Nariaki no in (fyrkantigt, intaglio) 2) Azana Hakumei (fyrkantigt, intaglio)
11) Shinten'ô (runt, relief) 2) Masanobu no in (kvadratiskt, intaglio)
11) Under sign.: Zhu Dan (fyrkantigt, relief) 2) Högersida, överst: Wanxia fenglin ke (fyrkantigt, relief) 3) Högersida, nederst: Danye bi (fyrkantigt, intaglio)
11) Under signatur: Qu Lu (kvadratiskt, intaglio). 2) Nedre vänstra hörnan: Zhu xiao zhai (rektangulär intaglio). Båda sigillerna tillhör konstnären.
11) Under signatur:Zhang (rektangulär, relief) 2) Nedre, högre hörnan: Qi Qing (oval, relief) 3) Nedre, vänstra hörnan: (?)-qiao (kvadratisk, intaglio)
11) Under signaturen: Fei Xinwo yin (fyrkantigt, intaglio) 2) Högersida, överst: (oid.) 3) Högersida, nederst: Gengshen [dvs. 1980] (ovalt, relief)
11) Under signaturen: Songyan (rekt., intaglio). 2) Nedre, högra hörnan: Dahao heshan (kvadratiskt, intaglio).
11)Under signaturen: Wu (fyrkantigt, intaglio). 2) Vänstra kant:Zuoren shuhua (fyrkantigt, relief)
111 sigill: 1) Dong Qichang 2) Jiru 3) Mi Gong 4) Yi Fulu 5) Dai Shizhi 6) Zhongnian Jianqing 7) Xia An. Fyra sigill otydbara.
12 av konstnärens sigill på varje motiv.
12 av konstnärens sigill under signaturen (oläsliga).
12 påmålade sigill. Oläsliga.
13 sigill: 1) Goyama Hoyo: Konfuciansk lärd=)vän till Bairei.
17 sigill i nedre vänstra örnet. 2 i nedre högra hörnet.
1Ahn Bong (fyrkantigt, intaglio). Ojong (fyrkantigt, relief)
1Bairei
1Bashiqi sui lao bi (rektangulärt, intaglio)
1Bredvid signaturen: Liang (fyrkantigt, relief) Yuwei (fyrkantigt, intaglio)
1Bunchô
1Ca 10 sigill, varav 8 otydbara. 2 st. läses Shen Bing och Ming Zhangjian Zang. 3 kolofoner av Gong Shidai, Shi Hen och Wang Wanzhi.
1Canshan (rekt., relief) Pu Ru zhi yin (kvadr., intaglio)
1Efter inskr.: 1) Yao Hua (fyrkantigt, intaglio) 2) Laomang (fyrkantigt, relief)
1Ej tolkad
1Ej tolkad av forskare
1En liten otydbar röd stämpel efter konstnärens namn.
1Försedd med konstnärens sigill: Fa Ruozhen.
1Ichiryûsai
1Ikkô Muchû
1Jin Shuang
1Keizanji(kakeru)
2Kiri (paulownia imperialis) -- användes av Kuniyoshi ca 1844-61
1Kiyo / Chika
1Kiyo / Chika (avskuret)
1Kiyochika
1Kôshi gi (av Kôshi för nöjes skull)
1Lifan (fyrkantigt, relief).
1Narugo Ônuma Chikara saku
1Nishiki Toyo/Yutaka
1ÖM 1994: 009 b: Hachisuka Kuniaki; Honjo Chitose-machi 3 (konstnärens namn och address i kartusch)
1Ôsai
1Otydbart litet sigill i rött vid konstnärens namn.
1Övre högerkant: Damuren (rekt., relief) Vid signatur: Sanzhi ... (fyrkantigt, relief)
1Övre högra hörnan: Rinzai Shôju ("Den sanna skolan Rinzai"), (ovalt, relief). Under signaturen: Mokuan tô-in ("Muan Taos sigill"), (fyrkantigt, intaglio); Shôbo kôsen ("Den sanna lagens stora spridning").
1Övre högra hörnan: Tamen (rekt., intaglio) Vänsterkant, övre sigill: Qi Gong zhi yin (fyrkantigt, intaglio) Vänsterkant, nedre sigill: Yuanbo (fyrkantigt, relief)
1Påmålat: Huayin
1Ping (påmålat sigill)
1Pu Ru zhi yin (kvadratiskt, intaglio) Xinyu (kvadratiskt, relief)
1Qi Da: (kvadratiskt, intaglio)
1Scene from the sixth act of the play "Chûshingura" about the forty-seven loyal rônin. The play is based on a true event which happened in 1701-03. Three hunters on their way home have discovered Yoichibei's body. Kampei bows at the doorway of Yoichibei's house as he welcomes two rônin. The print belongs to a Chûshingura series by Hiroshige which totals fifteen prints. The scenes are bordered by Yuranosuke's double tomoe-crest (comma shapes which represent a whirlpool in water.
1Shôji (instämplat på botten)
1Sigill i guldtråd.
1Sigillmärke på basen: "Fu gui jia qi" (Vackert kärl för de rika och hedervärda).
1Signerat med konstnärsmärke i relief på fotringens insida (kors med prick).
1T.h. om inskriptionen: Sigill av oregelbunden form (piktogram). T.v. om inskriptionen:Li Yan (rektangulär relief).
1T.v. om signaturen: 1) Zhenyu yingzhang (fyrkantigt, relief). 2)Shi (?) yu youhuan ((fyrkantigt, intaglio) ("I en tid av stora dygder").
1Toshi / Hide
1Toshihide
1Toshikata
1Toyohara ga no in
1Två av konstnärens sigill.
1Under sign.: Cheng Shifa yin (fyrkantigt, relief) Högersidan: Yunqian(rekt., relief)
1Under sign.: Dingpeng (oval, relief) (Contag & Wang, p.2, no 3)
1Under sign.: Shuliang zhi yin ("Shuliangs sigill"), (kvadratiskt, intaglio). Högerkant: He shi gui kan Zhejiang chao ("Nark kan jag återvända och beskåda tidvattnet i Zhejiang"), (oregelbundet, relief).
1Under signaturen: 1) chen (kvadratiskt, relief) 2) Yang (kvadratiskt, relief)
1Under signaturen: Ahn Bong-kyu in (fyrkantigt, intaglio). Ojong (fyrkantigt, relief). Övre högerhörnan: Ahn Bong (?) (rektangulärt, relief)
1Vid högerkanten: Wang (kvadratiskt, intaglio)
1Wada koko (kvadratiskt, intaglio)
1Ya Ming hua yin (kvadratiskt, intaglio).
1Yô (i röd cirkel)
1Zhu Qizhan (kvadratiskt, intaglio) Bashiqi sui lao bi (rektangulärt, intaglio)