logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMPersontitel

CountValue
3Advokat
5Affärsman
2Akademiker
1Amanuens
4Ambassadör
3Antikvitetshandlare
1Antropolog
1Apotekare
10Arkeolog
2Arkitekt
3Arkivarie
1Auktionsförrättare
1Avdelningschef
1Balettchef
3Bankdirektör
1Bergsingenjör
1Bildarkivarie
1Bildintendent
1Biofysiker
1Bokförläggare
2Bokhandlare
1Botaniker
1Boticelli-forskare
1Brandchef
1Brukspatron
1Chef
1Chefredaktör
1Civilingenjören
1Digitaliseringskoordinator
11Diplomat
14Direktör
4Disponent
1Disponent
1Docent
2Doktor
3Drottning
1Ekonom
1Ekonomichef
2Enhetsledare
1Entomolog
1Envoyé
1Envoyén
3Etnograf
1Fabriksidkare
1Fil.dr.
1Filantrop
1Filmare
2Filosof
3Föremålsantikvarie
2Föremålskoordinator
1Föremålstekniker
2Företagsledare
26Författare
3Förläggare
5Forskare
4Forskningsresande
16Fotograf
2Friherre
1friherrinna
1Fru Tage Grönwall
2General
5Generalkonsul
3Geograf
3Geolog
1Graverare
1Greve
2Grevinna
2Grosshandlare
1Gymnastikdirektör
1Handelsman
2Historiker
1Idrottsledare
1Illustratör
1Indolog
1Industriman
9Ingenjör
15Intendent
1Intendenten
1Jämförande filolog
5Journalist
2Jurist
1Kammarherre
1Kansliråd
2Kapten
1Kartograf
1Kassör
3Kejsare
1Kejsarinna
1Keramiker
1Kirurg
1Kock
1Konkubin
11Konservator
1Konstexpert
1Konstforskare
8Konsthandlare
18Konsthistoriker
1Konstkännare
3Konstkritiker
90Konstnär
6Konstsamlare
1Konstutställare
1Konstvetare
1Konsul
2Korrespondent
1Kronprinsessa
4Kung
2Läkare
1Lärare
1Legationsråd
1Litteraturkritiker
1Ljusdesigner
1Ljussättare
1Magister
1Mecenat
1Metafysiker
1Militär
6Missionär
8Museichef
1Museidirektör
2Museiman
1Museitjänsteman
1Museivärd
1Nationalekonom
1Officer
4Orientalist
3Överintendent
1Överkammarherre
3Översättare
1Överstelöjtnant
3Paleontolog
1Panchen Lama
1Papperskonservator
1Partiledare
3Pedagog
1Planeringschef
1Poet
6Politiker
1Politisk publicist
1Premiärminister
1President
2Prinsessa
2Producent
20Professor
1Professorska
1Projektledare
5Redaktör
2Rektor
1revisor
1Riddare
2Riksantikvarie
1Riksarkivarie
1Rubenforskare
2Ryttmästare
1Samlare
1Sekreterare
6Sinolog
1Skulptör
1Socialarbetare
1Statsråd
1Statstjänsteman
2Tecknare
1Teosof
1Textilexpert
1Textiltekniker
1Tonsättare
2Upptäcktsresande
1utställningspedagog
5Utställningsproducent
1Utställningstekniker
2Zoolog