logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMPersontitel

CountValue
3Affärsman
1Amanuens
4Ambassadör
2Antikvitetshandlare
1Antropolog
1Apotekare
6Arkeolog
1Arkitekt
2Arkivarie
1Avdelningschef
1Balettchef
2Bankdirektör
1bildakrivarie
1Bildintendent
1Biofysiker
1Chef
1Chefredaktör
1Digitaliseringskoordinator
7Diplomat
12Direktör
1Docent
1Doktor
2Drottning
1Ekonom
1Ekonomichef
2Enhetsledare
1Entomolog
1Envoyé
3Etnograf
1Fil.dr.
1Filmare
3Föremålsantikvarie
2Föremålskoordinator
1Föremålstekniker
1Företagsledare
10Författare
2Forskare
2Forskningsresande
15Fotograf
1Fru Tage Grönwall
2General
4Generalkonsul
3Geograf
3Geolog
1Greve
1Grevinna
1Gymnastikdirektör
1Handelsman
1Industriman
7Ingenjör
11Intendent
5Journalist
1Jurist
2Kapten
2Kejsare
1Keramiker
1Kock
11Konservator
2Konsthandlare
3Konsthistoriker
1Konstkännare
82Konstnär
3Konstsamlare
1Konsul
1Kronprinsessa
3Kung
2Läkare
1Lärare
1Legationsråd
1Ljusdesigner
1Ljussättare
1Magister
1Mecenat
6Missionär
3Museichef
1Museivärd
1Orientalist
2Överintendent
1Överstelöjtnant
2Paleontolog
1Papperskonservator
1partiledare
2Pedagog
1Planeringschef
3Politiker
2Prinsessa
2Producent
18Professor
1Professorska
1Projektledare
1Redaktör
1Rektor
1revisor
1Riddare
2Riksantikvarie
1Riksarkivarie
1Samlare
1Sekreterare
1Statsråd
1Tecknare
1textilexpert
1Textiltekniker
1utställningspedagog
5Utställningsproducent
1Utställningstekniker
2Zoolog