logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMReferens

CountValue
1Abel, Ulf & Wirgin, Jan (red.) (1989). Ernest Erickson Collection
1Ahn, Bong-kuy (1984). Nutida koreanskt måleri: utställning 4-19 feb. 1984
1Andersson, Johan Gunnar (1926). Draken och de främmande djävlarna
1Andersson, Johan Gunnar (1943). Researches into the prehistory of the Chinese..
1Boret, Sébastien Penmellen. (2014). Japanese tree burial
1Braw, Monica, Holmberg, Petra & Myrdal, Eva (2011). Japan: föremål och bilder be
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1929), Vol. 1, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1930), Vol. 2, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1931), Vol. 3, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1932), Vol. 4, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1933), Vol. 5, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1934), Vol. 6, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1935), Vol. 7, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1936), Vol. 8, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1937), Vol. 9, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1938), Vol. 10, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1939), Vol. 11, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1940), Vol. 12, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1941), Vol. 13, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1942), Vol. 14, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1943), Vol. 15, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1944), Vol. 16, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1945), Vol. 17, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1946), Vol. 18, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1947), Vol. 19, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1948), Vol. 20, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1949), Vol. 21, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1950), Vol. 22, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1951), Vol. 23, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1952), Vol. 24, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1953), Vol. 25, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1954), Vol. 26, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1955), Vol. 27, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1956), Vol. 28, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1957), Vol. 29, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1958), Vol. 30, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1959), Vol. 31, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1960), Vol. 32, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1961), Vol. 33, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1962), Vol. 34, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1963), Vol. 35, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1964), Vol. 36, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1965), Vol. 37, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1966), Vol. 38, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1967), Vol. 39, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1968), Vol. 40, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1969), Vol. 41, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1970), Vol. 42, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1971), Vol. 43, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1972), Vol. 44, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1973), Vol. 45, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1974), Vol. 46, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1975), Vol. 47, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1976), Vol. 48, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1977), Vol. 49, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1978), Vol. 50, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1979), Vol. 51, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1980), Vol. 52, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1981), Vol. 53, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1982), Vol. 54, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1983), Vol. 55, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1984), Vol. 56, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1985), Vol. 57, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1986), Vol. 58, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1987), Vol. 59, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1988), Vol. 60, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1989), Vol. 61, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1990), Vol. 62, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1991), Vol. 63, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1992), Vol. 64, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1993), Vol. 65, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1994), Vol. 66, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1995), Vol. 67, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1996), Vol. 68, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1997), Vol. 69, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1998), Vol. 70, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1999), Vol. 71, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (2000), Vol. 72, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (2001), Vol. 73, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (2002), Vol. 74, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (2003), Vol. 75, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (2004), Vol. 76, Stockholm
1Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (2009), Vol. 77, Stockholm
1Cunningham, Alexander (1875) Jamal Garhi, Arch. Survey of India 5, 1872-73
1Errington, Elizabeth (1987) The Western discovery...art of Gandhara..Jamalgarhi
1Falke, Jakob von (red.) (1871). Die Kunstsammlungen Sr Majestät des Königs Karl'
1Fiskesjö, Magnus & Chen, Xingcan (2004) China before China: J. G. Andersson
1Gyllensvärd, Bo (red.) (1959). Kinesisk konst: en konstbok från Nationalmuseum
1Gyllensvärd, Bo (red.) (1963). Östasiatiska museet: bildkatalog
1Hamada K. and J.G. Andersson (1932) “Crown Prince Gustaf Adolf as a Promoter
1Hillier, Jack Ronald (1987). The art of the Japanese book. Vol. 2
1Horiyoshi III & Kitamura, Takahiro (2005). The art of the Japanese tattoo = Japa
1I Kinas trädgårdar: med Osvald Sirén = With Osvald Sirén in the Chinese gardens.
1Janse, Olov Robert Thure (1947). Archaeological research in Indo-China. Vol. 1
1Janse, Olov Robert Thure (1951). Archaeological research in Indo-China. Vol. 2
1Janse, Olov Robert Thure (1958). Archaeological research in Indo-China. Vol. 3
1Kessle, Gun (1972). Att leva i kinesisk by.
1Kessle, Gun (1978). Vardagskina: från Stallarnas gata
1Kessle, Gun (1983). Kvinnoliv i kinesisk by. Stockholm: Norstedt
1Kessle, Gun & Myrdal, Jan (1966).Chineses journey. Stockholm: Norstedt
1Kessle, Gun & Myrdal, Jan (1966). Kinesisk resa. Stockholm: Norstedt
1Kessle, Gun & Myrdal, Jan (1983). Bortom bergen: bilder från Binglingsi...
1Korean art collection of the Herbert F. Johnson Museum of Art (2009)
1Korean database project (2017) Blogg
1Koreansk keramik: utställning i Östasiatiska museet, Februari-April 1966. (1966)
1Kvinna i Kina: utställning i Östasiatiska museet, 1975 - 29 februari 1976
1Leijon, Per-Olow & Sandor, Robert von (1986). Japansk tatueringskonst: en utstäl
1Lotis, Christopher Josef & Lee, Michel Dong (2011). Symbols of identity
1Martin, Fredrik Robert (1893). L'age du bronze au Musée de Minoussinsk
1Mitchell, C. H. (1972). The illustrated books of the Nanga, Maruyama, Shijo
1Museum of Far Eastern antiquities (Östasiatiska samlingarna): Exhibitions Septem
1Myrdal, Eva (2004). Kina före Kina. Stockholm: Östasiatiska museet
1Myrdal, Eva (red.) (2007). Mittens rike = The Middle Kingdom
1Myrdal, Eva (red.) (2013). Kungens gåva: Gustav VI Adolfs gåva till svenska folk
1Myrdal, Jan (1980). Indien väntar. Stockholm: Norstedt
1Myrdal, Jan & Kessle, Gun (1963). Rapporter från kinesisk by
1Myrdal, Jan & Kessle, Gun (1970). Revolutionen går vidare
1Myrdal, Jan & Kessle, Gun (1985). Rapporter från kinesisk by: Liu Lin 1962-1982.
1Myrdal, Jan & Kessle, Gun (1991). På resa: anteckningar och bilder. Stockholm: N
1Östberg, S.S. (2014) The Swedish Red Cross Hospital in Busan, 1950-1958
1Östberg, Wilhelm (red.) (2002). Med världen i kappsäcken: samlingarnas...
1Palmgren, Nils, Steger, Walter & Sundius, Nils (1963). Sung Sherds
1Qinghaisheng & Zhongguo (editors), 1984, Qinghai Liuwan
1Romgard, Jan (2018). Polarforskaren som strandade i Kina
1Rosén, S. (1985) Koryo Bronze Seals in the Collection of the MFEA.
1Rydh, Hanna (1959). Rang Mahal: the Swedish archaeological expedition India
1Salmony, Alfred (1963). Chinese jade through the Wei dynasty.. New York:
1Siggstedt, Mette (1983). Östasiatiska museet 1963-1983: tjugo år...
1Siggstedt, Mette (2012). Korea på Östasiatiska museet
1Siggstedt, Mette & Virgin, Louise (1993). Under höstmånen: höstmotiv i kinesisk
1Sirén, Osvald (1924). The Walls and Gates of Peking
1Sirén, Osvald (1926). The imperial palaces of Peking
1Sirén, Osvald (1948). Kinas trädgårdar ...1700-talets Europa. D. 1
1Sirén, Osvald (1949). Gardens of China. New York
1Sirén, Osvald (1950). Kinas trädgårdar...1700-talets Europa. D. 2
1Von Békésy, Georg (1974). The Georg von Békésy collection: Jan Wirgin
1강경숙 (1989) 한국도자사. 서울특별시: 일지사
1한국의 인장 (Seals of Korea), (1987) 전시도록 (exhibition catalogue)