logo

Carlotta - the museum database

2019.0003 :: Institute of Archaeology (Oxford)

Object description

Destruktiv analys av skärvor. Tunnslip.

Prover är tagna och nu är de i analysfas, resultat inväntas/mibo 2019-11-28