logo

Carlotta - the museum database

K-04026-001 :: Örhänge

Object description
Det här örhänget består av ett lövformat hänge som har två rader med mindre löv hängandes över sig. En stomme gjord av guldtråd håller samman de lövformade guldbladen. De mindre löven är konkava och har dekor på kanterna och det stora lövet har dekor runt alla kanter, både de inre och de yttre, samt vriden guldtråd som dekoration längs de yttre kanterna.
Accessionsnummer
K-04026-001
Sakordskategori, engelska
Accessory
Sakord
Örhänge
Sakord, engelska
Earring
Sakord, korea
장신구 裝身具
Titel, koreanska
금귀걸이 金製耳飾
Titel, engelska
Gold earring
Titel
Örhänge i guld
Utställning - ingår i
Koreagalleriet
alt
Beskrivning

Nyöppnat (2012) permanent galleri om Korea. Här visas föremål i ett unikt rum, skapat av den koreanska arkitekten Hwang Doojin.

Det är en modern och sparsmakad interiör där pappersklädda fönster ger en känsla av ett koreanskt rum. Med denna satsning vill Världskulturmuseerna bredda kunskapen i Sverige om Koreas kultur och historia.

I det relativt lilla galleriet visas föremål från 300-talet (De tre kungadömenas tid) till slutet av 1800-talet (slutet av Joseon-dynastin). Det moderna Korea återspeglas i museets program.

Utställningen öppnar med ett par utsökta föremål från den arkeologiintresserade gamle kungen Gustav VI Adolfs samling - en ovanlig svart Goryeo-vas samt ett örhänge från graven "Den lyckobringande fenixens grav". I Ostasien ingår tecknet för "lyckobringande" även i namnet för "Sverige" och graven namngavs efter att kungen 1926 deltagit i utgrävningen av denna grav. Örhänget fick kungen som minne - efter hemkomsten skänktes det till Östasiatiska museet.

Galleriet visar utvecklingen av koreansk keramik, som också utgör huvuddelen av samlingen. Även ett fåtal målningar och möbler ingår i utställningen. En del av materialet är gåvor och inköp från skandinaviska läkare och sjuksköterskor som varit aktiva vid olika sjukhus under Koreakriget.

Galleriets arkitekt Doojin Hwang är född i Seoul 1963. Han kombinerar västerländska och koreanska arkitektoniska traditioner i en unikt modern stil. Koreagalleriet på Östasiatiska museet är ett resultat av ett samarbete mellan Korea Foundation och Östasiatiska museet. (www.ostasiatiska.se, 2012-02-03)

Tidpunkt - Öppnad/Start
2012-02-11
Utställning, del av - ingår i
Koreagalleriet 01
alt
Period i Korea, engelska
Three Kingdoms period (57 BCE – 668 CE), Silla (57 BCE – 668 CE)
alt
Beskrivning, engelska
The Kingdom of Silla was originally based in southeast Korea, neighbouring Goguryeo, Baekje and the Gaya confederacy. Despite frequent conflicts with its neighbours and Japanese invaders, Silla eventually seized the land of the Gaya confederacy, as well as Goguryeo land around the Han River. Buddhist sculptures made of gilt bronze or carved out of boulders flourished in Silla with the support of the monarchy. Abundant gold burial goods discovered from well-preserved royal tombs also show evidence of strengthened sovereignty. It was not until Silla had conquered the Gaya confederation, Baekje and Goguryeo successively in 562, 660 and 668 that most of the Korean Peninsula was unified under a single regime.
Beskrivning, korea
삼국시대의 신라는 고구려, 백제, 가야에 둘러싸인 한반도의 동남부 지역을 통치했다. 인접한 국가들과 왜구와의 잦은 충돌에도 불구하고 신라는 가야연맹체의 영토를 정복하고 고구려가 점유하고 있던 한강 유역을 점령했다. 왕족과 귀족의 후원으로 신라에서는 금동불상과 석불이 발달했다. 잘 보존된 왕릉에서 금으로 된 부장품이 다수 발견되었는데 이는 강력했던 왕권의 존재를 시사한다. 신라는 가야, 백제, 고구려를 각각 562년, 660년, 668년에 멸망시키고 대동강에서 원산만을 연결하는 선까지 이르는 영역을 확보하여 통일 왕조로서 한반도 대부분을 지배하게 되었다.
Period i Korea
De tre kungarikena, Silla
Period i Korea, koreanska
삼국 시대 (57 BCE – 668 CE); 신라 (57 BCE – 668 CE)
Datering, engelska
5th-6th century
Tidpunkt - tillverkning, tidigast
400
Tidpunkt - tillverkning, senast
599
Datering, korea
5-6세기
Ort - fyndplats
Gyeongju
Geografiskt namn - annat
Korea; Östasien
Förvärvsomständigheter
Gåva av Kung Gustaf VI Adolf (1882 – 1973). Enligt äldre kataloguppgifter hittades det här föremålet nära Gyongju, första huvudstad i kungadömet Silla (57 f kr - 935 e kr) och är en gåva av Kronprinsparet tänkt att ingå i Östasiatiska museets samlingar. Föremålet troligen insamlad av Kung Gustaf VI Adolf (1882-1973), vid tiden Kronprins, och Drottning Louise (1889-1965) vid tiden Kronprinsessa, under deras resa i Korea i oktober 1926. Det kungliga paret besökte Gyongju där kronprinsen, som var mycket intresserad av koreansk konst och arkeologi, fick möjlighet att vara med vid utgrävningen av en kunglig grav från Silla från 400-talet. Graven kallas Den lyckobringande Fenix grav (Seobongchong på koreanska) och besöket ägde rum den 10 oktober 1926. En gyllene krona med utsmyckningar i form av fenixfåglar grävdes fram (Skatt nr. 339, finns nu på Koreas nationalmuseum. Bongwan-014319-00000) och kronprinsen fick en dyrbar guldring i minnesgåva (Accessionnummer K-04026-001). Vid hemkomsten till Sverige donerade prinsen alla de föremål han fått eller inköpt under sin korearesa till Östasiatiska museets samlingar. Tecknet "seo" i gravens namn betyder "lyckobringande" och lånades från första tecknet i det koreanska namnet för Sverige "seojeon". Idag finns det en minnessten vid platsen som berättar om det kungliga besöket och kronprinsens aktiva deltagande i arbetet. En tall som kronprinsen själv planterade växer fortfarande utanför det som idag är Gyeongju kulturcenter (Gyeongju munhwawon). Detta koreabesök av den sedermera svenska kungen ses som en viktigt händelse för de svensk-koreanska relationerna.
Förvärvsomständigheter, engelska

Donated by King Gustaf VI Adolf (1882 – 1973)

The old catalogue records state that this artefact was found in a tomb near the city of Gyeongju, the former capital of the Silla kingdom (57 BCE – 935 CE), and was a gift from Viscount Saitō Makoto (1858–1936), Governor-General of Korea, to the Crown Prince and the Crown Princess who donated the earring for inclusion in the collection of the Museum of Far Eastern Antiquities (“Objects from Korea handed over to the East Asian Collections (Östasiatiska Samlingarna) by Their Royal Highnesses the Crown Prince and the Crown Princess. Gold Ear pendant. Found [in] a tomb near Keishū [Gyeongju] Southern Korea. Earlier Sira [Silla] Period. (5th or 6th cent A.D). Presented by Viscount[?] Saito.").

This object was acquired by King Gustaf VI Adolf (1882 – 1973), then Crown Prince, and Crown Princess Louise (1889 – 1965) during their journey to Korea in October 1926. The royal couple visited Gyeongju where the Crown Prince, who had a keen interest in Korean art and archaeology, had the opportunity to participate in the excavation of a royal Silla tomb of the 5th century - The Auspicious Phoenix Tomb (Seobongchong) - on 10th October 1926. A golden crown with phoenix ornaments (Treasure No. 339, now held in the National Museum of Korea; Bongwan-014319-00000) was unearthed, and the Crown Prince received the above-described gold earring as a commemorative gift. Also, the character "seo" in the tomb's name, which means "auspicious", was borrowed from the first character of the Korean name for Sweden, "Seojeon.” Today, an engraved stone stele in memory of the royal visit and the Crown Prince’s participation in the excavation can be seen at the site, and a pine tree planted by the Crown Prince is still in situ in front of the Gyeongju Culture Center (Gyeongju munhwawon). This visit of the later King of Sweden to Korea is considered an important event in Korean-Swedish relations.

Förvärvsomständigheter, koreanska

구스타브 아돌프 6세 전 스웨덴 국왕 (1882 – 1973) 기증

소장 기록에 따르면 이 유물은 신라의 수도였던 경상북도 경주 주변의 고분에서 발견되었고 왕세자와 왕세자비 부부가 이 유물을 조선총독부 총독인 사이토 마코토 (1858 – 1936)에게 선물로 받아 스웨덴 동아시아박물관 컬렉션에 기증한 것이다 (“왕세자와 왕세자비 폐하께서는 한국에서 유래한 유물을 동아시아박물관 소장에 기증했다. 한국 남부 경주 주변의 고분서 발견된 금귀걸이. 신라 시대 (5세기 혹은 6세기). 사이토 자작(子爵)[?]에게 선물 받았다.”).

스웨덴 구스타브 왕세자 (Crown Prince Gustaf Adolf; 이후 국왕 구스타브 아돌프 6세; 1882 – 1973)와 루이즈 왕세자비 (Crown Princess Louise; 1889 – 1965)가 1926년 10월에 한국 방문 당시 이 유물을 수집하였다. 구스타브 왕세자는 한국 미술과 고고학에 깊은 관심을 가졌으며, 왕세자 부부가 경주를 방문한 당시 같은 해 10월 10일에 5세기의 신라 고분인 서봉총 발굴작업에 참여했다. 주요 발굴 유물 중에는 봉황 장식의 금관 (보물 제339호, 현 국립중앙박물관 소장; 본관-014319-00000)이 있으며, 왕세자는 위의 귀중한 삼국시대 금 귀걸이를 기념선물로 받았다. 또한, 서봉총은 스웨덴의 한자 명칭인 서전 (瑞典)에서 “서瑞” 자를 빌려서 붙인 이름으로, 현재 고분 근처에서 왕세자 부부의 방문과 왕세자의 발굴참여가 기록된 기념비를 찾아 볼 수 있다. 또한, 왕세자가 직접 심은 소나무가 경주문화원 앞에 그대로 남아 있다.

Beskrivning
Det här örhänget består av ett lövformat hänge som har två rader med mindre löv hängandes över sig. En stomme gjord av guldtråd håller samman de lövformade guldbladen. De mindre löven är konkava och har dekor på kanterna och det stora lövet har dekor runt alla kanter, både de inre och de yttre, samt vriden guldtråd som dekoration längs de yttre kanterna.
Beskrivning, korea
이 금귀걸이는 큰 하트모양(逆心葉形)의 장식을 중심으로 하여 그 위에 2단으로 오목한 나뭇잎 모양의 작은 달개를 금실을 이용해 매달았다. 장인은 하트모양 장식의 가장자리를 따라 꼬인 금실을 이중으로 부착하고 장식의 가운데와 나뭇잎 모양 달개의 가장자리는 새김눈테로 꾸몄다.
Beskrivning, engelska
This gold earring consists of a primary pendant in the shape of a leaf surrounded by two tiers of smaller leaves above. A framework of wiring holds together the leaf-shaped sheets of gold. The smaller pieces of gold sheets have a concave shape. The craftsman used tooled details to decorate the edges of the smaller leaves and the axes of the larger leaf as well as twisted wires in the decoration of the outer edges of the larger leaf.
Utställning, del av - planerad
Korea collections - Three Kingdoms
alt
Utställning - planerad
Samlingar från Korea
alt
Beskrivning
Östasiatiska museets koreanska samling består av 510 föremål och fragment, samt 29 fotografier, och täcker ett tidsspann som sträcker sig från De tre kungarikenas tid (57 f. Kr – 668 e. Kr) fram till 1900-talet. Samlingen innehåller huvudsakligen keramik och metallföremål, men även ett antal målningar, kalligrafier och frottagemålningar, möbler i trä, textilier samt några lackarbeten och föremål i glas och sten. Grunden till samlingen består av föremål som donerades av kung Gustaf VI Adolf; den första officiella person i Sverige att intressera sig för koreansk konst och arkeologi. Han besökte Korea 1926 och gav under sin livstid ett antal föremål till museet. Fler föremål testamenterats sedan som gåva. Den största delen av den koreanska samlingen består av föremål som museet införskaffade under 1970- och 1980-talet genom inköp och gåvor från läkare och sjuksköterskor som arbetat på det svenska Röda korsets sjukhus i Busan under och efter Koreakriget (1950-1953), samt från svenska diplomater och affärsmän.
Tidpunkt - Öppnad/Start
2018
Utställning, monterdel - planerad
Korea collections 2 - Three Kingdoms - Metal
alt
Korea collections - Three Kingdoms - Metal
alt
Längd
4 cm
Bredd
2
Materialkategori
Metall
Material
Guld
Material, korea
금속 金屬; 금 金
Material, engelska
Metal; Gold
Sökord
Google Art 4
Publicerad text

Kungens gåva

Örhänge i guld med hjärtformade kläppar, delvis granulerat.

Gravgods. Gyeongju.

Trekungarikena, Tidig Silla, 400-500-talet.

Inventarienummer: K-04026-001

I maj 2013 firade Östasiatiska museet i Tyghuset 50-årsjubileum. För att markera jubileet öppnade Världskulturmuseerna sina magasin och ställde ut flera föremål i den tillfälliga utställningen Kungens Gåva.

Kungen vi syftar på är HMK Gustaf VI Adolf och han var mycket mer än bara kung. Han var arkeolog, samlare och kännare av kinesisk konst. Gustaf VI Adolf var initiativtagare till Östasiatiska museet och mycket av det museet har i samlingarna är en gåva från kung Gustaf VI Adolf som donerades till svenska staten 1973. Sedan dess har denna gåva varit museets kärna och beundrats av besökare från Sverige och utlandet.

Bland de föremål som donerades finns ett örhänge från en kungagrav. Graven heter Seobongchong (瑞鳳塚) vilket på svenska betyder "Den lyckobringande fenixens grav". Det första tecknet i gravens namn – seo (瑞) – är samma tecken som användes i det koreanska ordet för Sverige (瑞典) innan det koreanska skriftsystemet av idag fanns.

Gustaf VI Adolf fick örhänget i gåva av Korea, som minne av hans besök till de pågående arkeologiska utgrävningarna utanför staden Gyeongju som en gång var huvudstad i Silla-riket. Vid kungens ankomst var man i färd med att frilägga en kungagrav från 600-talet. I graven påträffades en spektakulär guldkrona, som idag är en av Koreas nationalskatter. Gustaf Adolf överraskade omgivningen genom att delta i det praktiska arbetet. Minnet av kronprinsbesöket levde länge kvar bland de koreanska och japanska arkeologerna. Det träd som Gustaf Adolf planterade utanför dåvarande nationalmuseet i Gyeongju finns fortfarande kvar.

Gustaf Adolf undersöker arkeologiska fynd i Korea, Kronprins Gustaf Adolf till vänster och kronprinsessan Louise till höger. Foto från Östasiatiska museets arkiv.

Vill du titta närmare på örhänget finns det i Koreagalleriet på plan 3 i den första montern du möter när du går dit. (Julkalendern 2016)

Källor

국립경주박물관, 학예연구실 (글), 장은정, 이태희, 서유리 (편집). 2015. 국립경주박물관 (Gyeongju National Museum). 서울특별시: 통천문화사.

국립중앙박물관. 2017. 금귀걸이 | 주요 소장품 검색:국립중앙박물관. [ONLINE] Available at: http://www.museum.go.kr/site/main/relic/directorysearch/view?relicId=7890. [Accessed 31 October 2017].

National Research Institute of Cultural Heritage. 2016. Korean Collections at the British Museum (영국박물관 소장 한국문화재), Catalogue of Overseas Korean Cultural Heritage No. 34. Seoul: National Research Institute of Cultural Heritage, p. 244.

Whitling, F. 2013. “Our Eminent Chairman” Gustaf VI Adolf, the Swedish China Research Committee and the Museum of Far Eastern Antiquities. In: Myrdal, E. (ed.) Kungens Gåva – Gustaf VI Adolfs gåva till svenska folket, Östasiatiska utställningskatalog nr 69 (The King’s Gift – Gustaf VI Adolf’s Gift to the People of Sweden, Museum of Far Eastern Antiquities Exhibition Catalogue no. Stockholm: Östasiatiska museet/Museum of Far Eastern Antiquities, pp. 179-186.

Palmqvist, A. 2013. Introduction. In: Myrdal, E. (ed.) Kungens Gåva – Gustaf VI Adolfs gåva till svenska folket, Östasiatiska utställningskatalog nr 69 (The King’s Gift – Gustaf VI Adolf’s Gift to the People of Sweden, Museum of Far Eastern Antiquities Exhibition Catalogue no. Stockholm: Östasiatiska museet/Museum of Far Eastern Antiquities, p. 171.

Siggstedt, M. 2011. Korea på Östasiatiska Museet. Exhibition Catalogue No. 67. Stockholm: Museum of Far Eastern Antiquities, pp. 111-112.

Tigercrona, P. 2013. The Crown Prince’s and Princess’ Round-The-World-Tour, 1926-27. In: Myrdal, E. (ed.) Kungens Gåva – Gustaf VI Adolfs gåva till svenska folket, Östasiatiska utställningskatalog nr 69 (The King’s Gift – Gustaf VI Adolf’s Gift to the People of Sweden, Museum of Far Eastern Antiquities Exhibition Catalogue no. Stockholm: Östasiatiska museet/Museum of Far Eastern Antiquities, p. 186.

Gyllensvärd, B. 1975. Gustaf VI Adolfs Gåva, Utställning i Östasiatiska museet, Stockholm, Maj – september 1975, Östasiatiska museets utställningskatalog nr 23 (Gustaf VI Adolf’s gift, Exhibition at the Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, May – September 1975, Museum of Far Eastern Antiquities Exhibition Catalogue no. 23). Stockholm: Östasiatiska museet, p. 11-12.

K. Hamada and J.G. Andersson. 1932. “Crown Prince Gustaf Adolf as a Promoter of Archaeological Research, The Far East by K. Hamada and J.G. Andersson”. Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, vol. 4: pp. 11-12.

Östasiatiska Samlingrarnas, Nyförvarv 1926-1927 (East Asian Collections, new acquisitions 1926-1927), p. 10.

Östasiatiska museet. 2018. Korea — Östasiatiska museet. [ONLINE] Available at: http://www.varldskulturmuseerna.se/en/ostasiatiskamuseet/research-collections/collections/korea/. [Accessed 19 October 2017].

사이토 마코토 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 2018. 사이토 마코토 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전. [ONLINE] Available at: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%86%A0_%EB%A7%88%EC%BD%94%ED%86%A0. [Accessed 28 October 2017].

Utställning - tidigare
Julkalendern 2016
alt
Beskrivning

Julkalender 2016

Äntligen är det dags att lägga upp årets julkalender!

I år har vi valt en ganska brokig samling bilder som kanske vid en första anblick inte ser ut att ha så mycket gemensamt. Men det har de!

Vi har botaniserat i våra samlingar och valt ut ett antal föremål som av olika anledningar väckt vårt intresse. Sedan har vi nystat i deras historia och följt deras vindlande väg över världshaven och genom seklerna – ända fram till deras nuvarande hemort bakom museimontrarnas glas eller i de tempererade magasinen i Tumba.

Den röda tråden kan kanske sägas vara Östasiatiska museet, som det har kommit att se ut idag. En samlingsplats för berättelser om kulturmöten, om spännande och excentriska karaktärer, om enastående hantverk, om människors olika världsåskådningar och livfilosofier – ja, om livet helt enkelt.

Klicka på dagens lucka för att upptäcka vad det är för föremål som gömmer sig bakom bilden. Längst ner hittar du en tidslinje med ett urval av dynastier i Kina i relation med perioder och händelser i Väst och i Sverige.

Välkomna med på resan för nu drar vi igång!

Tidpunkt - Öppnad/Start
2016-12-01
Tidpunkt - Stängd/Slut
2016-12-24
Vecka - Veckans föremål
2017-50
Beskrivning, tidigare

Örhänge i guld med hjärtformade kläppar, delvis granulerat. Gravgods. Kyongju.

Längd: 4 cm Bredd: 2 cm.

Från Japansalen, väggmonter.

Örhänge i guld med hjärtformade kläppar, delvis granulerat. Gravgods. Kyongju.

Längd: 4 cm Bredd: 2 cm.

Äldre Silla

Från The Seobongchong Tumulus (瑞鳳塚)

; Örhänge, guld. Korea, äldre Silla. (300-668 e.Kr) Förempl från Korea överlämnade till ÖS från Kronprins Gustaf Adolf och Kronprinsessan Louise
Datum - registrering
2002-11-22 [09.35.52]; 2003-04-22

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.