logo

Carlotta - the museum database

bild

OM-1974-1028 :: Huvudkudde

Object description

Enligt katalogkort: Huvudkudde m. gulvit krakelerad glasyr. Dekor: kvistm. pionblomma.

Material: gulaktigt (?) stengods.

Tillverkningsort: Cizhou

  • Data elements
Accessionsnummer
OM-1974-1028
Tidigare identitet
HM786, Nationalmuseum 110
Sakordskategori
Textilier
Sakord
Huvudkudde
Datering
Song
Geografiskt namn - annat
Östasien
Världsdel - ursprung
Asien
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
China
Beskrivning

Enligt katalogkort: Huvudkudde m. gulvit krakelerad glasyr. Dekor: kvistm. pionblomma.

Material: gulaktigt (?) stengods.

Tillverkningsort: Cizhou

Namn - förvärvat från
Gustaf VI Adolf (1882-11-11 - 1973-09-15), Kung
alt
Beskrivning

Konung av Sverige från 1950 - 1973.

Gustaf Vl Adolf har gjort stora insatser inom kulturlivet, med tyngdpunkt inom arkeologin, understött och finanierat forskning, arkeologiska fältarbeten, etc.

Gustaf Vl Adolf var kännare av äldre kinesisk konst och fornkunskap och innehade en egen stor gedigen och kvalitativt högtstående samling. Gustaf Vl Adolf har även medverkat vid tillkomsten av Stat.hist.mus:s stora och dyrbara östasiatiska samlingar.

Gustaf Vl Adolf har gjort värdefulla inköp av fornföremål för Nationalmuseum.

Sedan 1911 var Gustaf Vl Adolf ordf. i fören. Nationalmusei vänner. Konstsamlare, bl a av modern sv. konst, särskilt handteckningar och grafik. (Etnografiska museets personpost)

Källor - http
www.ne.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1973
Förvärvsomständigheter
gåva; Förvärvades år 1926 (Nov.) i Taiyuan Fu för Mex. Dollar 5.
Bredd
23,3
Höjd
11,5
Materialkategori
Keramik-Lera
Material
Stengods
Material, engelska
Stoneware; Ceramics; Pottery
Sökord, engelska
Ceramic
Månad - Månadens föremål
2019-06
Utställningar, historik
Stockholm 1928, No 320; Danmark, Malmö, Helsingfors 1975-76, cat.no 95.
Datum - registrering
2006-10-10 [13.27.59/13.30.29]