logo

Carlotta - the museum database

Drottning Kristina :: Drottning

Object description
Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644-1654, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg. K. var sex år då fadern stupade, och landet styrdes tills vidare av en förmyndarregering under Axel Oxenstiernas ledning. K. övertog riksstyrelsen 8 december 1644 och kröntes i Stockholms storkyrka 20 oktober 1650. Hennes ovilja att gifta sig medförde en risk för den politiska stabiliteten. Under K:s senare år som regent kom utrikes- och inrikespolitiken alltmer att vävas samman med det dynastiska problemet. År 1648 slöts westfaliska freden, och K. föreslog 1649 riksdagen att hennes kusin Karl Gustav, som framgångsrikt lett flera fälttåg, skulle utses till arvfurste och tronföljare. Vid denna riksdag uppnådde K. endast att han blev tronföljare. Men vid riksdagen 1650 använde hon sig av motsättningarna mellan stånden för att genomdriva att Karl Gustav också blev arvfurste. Den 6 juni 1654 abdikerade K. i Uppsala; det stod nu klart att hon också hade religiösa skäl till att vilja avgå. I december 1654 övergick K. i Bryssel i hemlighet till katolicismen och därefter officiellt i Innsbruck i november 1655. Den 23 december samma år gjorde hon sitt intåg i Rom och var därefter bosatt där under namnet Kristina Alexandra, med undantag av kortare vistelser i bl.a. Frankrike och Sverige. K. dog i Rom 1689 och är begravd i Peterskyrkan. #www.ne.se 2007-06-25 #2007-06-25
Libris-Id
205765
Visat namn
Drottning Kristina
SMVK-EM - samma som
4517222
Annat namn
Christina; Drottning Kristina
Persontitel
Drottning
Personförnamn
Christina
Tidpunkt - födelse
1626
Tidpunkt - död
1689
Beskrivning
Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644-1654, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg. K. var sex år då fadern stupade, och landet styrdes tills vidare av en förmyndarregering under Axel Oxenstiernas ledning. K. övertog riksstyrelsen 8 december 1644 och kröntes i Stockholms storkyrka 20 oktober 1650. Hennes ovilja att gifta sig medförde en risk för den politiska stabiliteten. Under K:s senare år som regent kom utrikes- och inrikespolitiken alltmer att vävas samman med det dynastiska problemet. År 1648 slöts westfaliska freden, och K. föreslog 1649 riksdagen att hennes kusin Karl Gustav, som framgångsrikt lett flera fälttåg, skulle utses till arvfurste och tronföljare. Vid denna riksdag uppnådde K. endast att han blev tronföljare. Men vid riksdagen 1650 använde hon sig av motsättningarna mellan stånden för att genomdriva att Karl Gustav också blev arvfurste. Den 6 juni 1654 abdikerade K. i Uppsala; det stod nu klart att hon också hade religiösa skäl till att vilja avgå. I december 1654 övergick K. i Bryssel i hemlighet till katolicismen och därefter officiellt i Innsbruck i november 1655. Den 23 december samma år gjorde hon sitt intåg i Rom och var därefter bosatt där under namnet Kristina Alexandra, med undantag av kortare vistelser i bl.a. Frankrike och Sverige. K. dog i Rom 1689 och är begravd i Peterskyrkan. #www.ne.se 2007-06-25 #2007-06-25
Källor, Viaf - samma som
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
id.loc.gov; libris.kb.se; wikidata.org; digitaltmuseum.org; collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Datum - registrering
2020-05-20