logo

Carlotta - the museum database

bild

2015.0002 :: Världskulturmuseet

Object description
Föremål till utställningen Tillsammans som öppnar på VKM 2015, samt två föremål (BS-1870 , BS-1869) till en myndighetsgemensam monter, "Statens museer för världskultu, 2015"
Lånsidentitet
2015.0002
Namn - låntagare
Världskulturmuseet
Beskrivning

Världskulturmuseet är ett statligt museum i Göteborg, som ingår i den statliga museimyndighten Statens museer för världskultur och ligger bredvid Universeum och Liseberg vid Korsvägen.

Museet i Göteborg tar upp samtidsfrågor, fenomen och livsstilar i museets växlande utställningar. Workshops, festivaler, seminarier och föreställningar ingår i museets program. Frågor som har tagits upp på museet genom åren är bland annat HIV/Aids, Trafficking, HBTQ-frågor, Bollywood, Hiphop och rättvisemärkt mode. Världskulturmuseet är en populär mötesplats även för dem som inte primärt är intresserade av utställningar. Museets breda program spänner över de flesta aktiviteter: från seminarier till dansklubb.

För sin målmedvetna satsning på unga vuxna och för sitt aktiva arbete med att spegla samhällsdiskussioner blev Världskulturmuseet 2009 Årets museum - den svenska museibranschens viktigaste utmärkelse.

Världskulturmuseet ingår i myndigheten Statens museer för världskultur tillsammans med de tre stockholmsmuseerna Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet. (Wikipedia 2014-06-25)

Källor - http
www.varldskulturmuseet.se, collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Verksamhet
utlån; utställning
Tidpunkt - Öppnad/Start
2015-10
Datum - lån från
2015
Beskrivning
Föremål till utställningen Tillsammans som öppnar på VKM 2015, samt två föremål (BS-1870 , BS-1869) till en myndighetsgemensam monter, "Statens museer för världskultu, 2015"
Utställning - lån
Tillsammans; Statens museer för världskultu, 2015