logo

Carlotta - the museum database

bild

Samlingar från Korea :: 2018

Object description
Östasiatiska museets koreanska samling består av 510 föremål och fragment, samt 29 fotografier, och täcker ett tidsspann som sträcker sig från De tre kungarikenas tid (57 f. Kr – 668 e. Kr) fram till 1900-talet. Samlingen innehåller huvudsakligen keramik och metallföremål, men även ett antal målningar, kalligrafier och frottagemålningar, möbler i trä, textilier samt några lackarbeten och föremål i glas och sten. Grunden till samlingen består av föremål som donerades av kung Gustaf VI Adolf; den första officiella person i Sverige att intressera sig för koreansk konst och arkeologi. Han besökte Korea 1926 och gav under sin livstid ett antal föremål till museet. Fler föremål testamenterats sedan som gåva. Den största delen av den koreanska samlingen består av föremål som museet införskaffade under 1970- och 1980-talet genom inköp och gåvor från läkare och sjuksköterskor som arbetat på det svenska Röda korsets sjukhus i Busan under och efter Koreakriget (1950-1953), samt från svenska diplomater och affärsmän.
Utställningsnamn
Samlingar från Korea
Tidpunkt - Öppnad/Start
2018
Titel, engelska
Collections from Korea
Titel, koreanska
한국 소장품
Beskrivning
Östasiatiska museets koreanska samling består av 510 föremål och fragment, samt 29 fotografier, och täcker ett tidsspann som sträcker sig från De tre kungarikenas tid (57 f. Kr – 668 e. Kr) fram till 1900-talet. Samlingen innehåller huvudsakligen keramik och metallföremål, men även ett antal målningar, kalligrafier och frottagemålningar, möbler i trä, textilier samt några lackarbeten och föremål i glas och sten. Grunden till samlingen består av föremål som donerades av kung Gustaf VI Adolf; den första officiella person i Sverige att intressera sig för koreansk konst och arkeologi. Han besökte Korea 1926 och gav under sin livstid ett antal föremål till museet. Fler föremål testamenterats sedan som gåva. Den största delen av den koreanska samlingen består av föremål som museet införskaffade under 1970- och 1980-talet genom inköp och gåvor från läkare och sjuksköterskor som arbetat på det svenska Röda korsets sjukhus i Busan under och efter Koreakriget (1950-1953), samt från svenska diplomater och affärsmän.
Beskrivning, korea
스톡홀름 동아시아 박물관이 소장한 한국 컬렉션은 삼국시대(기원 전 57-기원 후 668)부터 20세기까지 한국의 역사를 보여주는 510여 점의 유물과 파편 및 29개의 사진 자료를 포함하고 있다. 본 컬렉션(소장)에서는 도자와 금속 공예품을 중심으로 서예·목재 가구·의복 유물 및 소량의 나전 칠기와 유리·석조로 제작된 각종 공예품을 감상할 수 있다. 본 박물관에 소장되어 있는 유물 중 일부는 구스타브 아돌프 6세 전 스웨덴 국왕(1882-1973)이 기증하였으며 한국 미술의 정수를 유감없이 보여주는 귀중한 자료들이다. 구스타브 아돌프 6세는 한국 문화예술과 고대 유물에 남다른 관심을 보였으며1926년 직접 한국을 방문한 바 있다. 그의 기증품들은 본 스톡홀름 동아시아 박물관 한국 컬렉션의 기틀을 다진 중요한 유물들이라 할 수 있다. 한편 본 관이 소장하고 있는 다수의 작품은 대한민국 부산에 소재했던 적십자야전병원(Swedish Red Cross Field Hospital)으로 6·25전쟁 중 파견되었던 의료진들 및 한국을 오갔던 외교관, 사업가들로부터 구입 또는 기증받은 것들로, 1970-1980년대에 본 박물관에서 입수하였다.
Beskrivning, engelska
The Museum of Far Eastern Antiquities manages around 510 objects and fragments and 29 photographs from Korea dating from the Three Kingdoms period (57BCE–668CE) until the 20th century. The collection comprises mostly of ceramics and metal objects as well as small numbers of paintings, calligraphies, wooden furniture and printing blocks, textiles and few objects made of lacquer, glass and stone. An important group of objects were donated by the former King of Sweden, Gustaf VI Adolf (1882–1973), who was the first in Sweden to take an interest in Korean art and archaeology and personally visited the country in 1926. These objects form the foundation of the collection and were partly acquired directly by the King or received as gifts. The large majority of objects entered the collection in the 1970s and 1980s through acquisitions and donations from Scandinavian doctors and nurses who worked at the Swedish Red Cross Field Hospital in Busan during and after the Korean War (1950–1953), as well as from Swedish diplomats and businesspeople.
Sökord
Korea
Utställningsplats
Östasiatiska museet, Stockholm
Källor - http
www.varldskulturmuseerna.se
Referens - källa
Siggstedt, Mette (2012). Korea på Östasiatiska museet = Korea at the Museum of Far Eastern Antiquities. Stockholm: Östasiatiska museet
Källor - http
libris.kb.se
Utställningstyp
Webutställning
Datum - registrering
2017-06-26