logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
102 848.
Föremålssamlingar
2 642.
Fotografier
34 933.
Utställningar
108.
Digitala bilder
269 584.
Mest visade föremål
väv ; Plangi, vävnad vikning Inköp Afro Art, Sthlm
alt
Mest visade fotografi
dao; huggvapen; mansporträtt; porträtt; vapen ; Motiv: Man med s.k. dao (huggvapen, "halshuggaryxa"). Lokal: Naga Hills, söder om Dikhuflod...
alt
Senast registrerade föremål
klubba; stöt ; Mortelstöt av sten. Klubba som används vid beredning av nyzeeländskt lin.
alt
Senast registrerade fotografi
dräkt ; Mr.L.L.Loud iklädd kvinnoskört. (1 av 2 fotos, se katalogkort). Orig.neg.nr.Calif. 15-6043,6045/.
alt
Senast avbildade föremål
Figur; platta ; Träplatta med inskurna figurer. "Scare-devil board". min-luch. Klichéavdrag på baksidan av katalogkortet av J. Thomsen, Ra...
alt
Senast digitaliserade fotografi
monter; utställning ; Monteren Passa In i Utställningen Tillsammans på Världskulturmuseet i Göteborg; Montern "Passa in" i Tillsammans. Uts...
alt
Senast digitaliserade namn
sjökapten ; Bertil Lilliestierna, född 4 juli 1887, död 1952, sjökapten, Göteborg. Sjökaptensexamen i Göteborg 1907. Andre styrman på reder...
alt

Månadens föremål

altfigur: djur: ödla ; Föremål av guld, gjutet, ödla el.d. fyrfotsdjur med uppböjd svans som slutar i en spiral. Föremålets längd 4,7, cm, bredd 2,5 cm , vikt ca 17 gr. På undersidan en ring, som visar att föremålet kunnat hängas på en kedja el.d. Jfr. text till nr 5. På ryggsidan ...

Veckans föremål

altmålning; Votivmålning ; Votivmålning på trä, ema. 12,5 cm hög. Visar en häst, uma. Denna är målad i svart mot en bakgrund av ljusbrun bets. Målningar av detta slag hör till den japanska folkkonsten och de är mycket vanliga i buddhisttempel och shintohelgedomar. ema betyder egen...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...