logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
102 850.
Föremålssamlingar
2 642.
Fotografier
35 086.
Utställningar
109.
Digitala bilder
270 049.
Mest visade föremål
väv ; Plangi, vävnad vikning Inköp Afro Art, Sthlm
alt
Mest visade fotografi
barn; indianer; kvinnor ; Gästande indianer i Noanamá; Sydamerikanska Indianer, stam: Chocó
alt
Senast registrerade föremål
klubba; stöt ; Mortelstöt av sten. Klubba som används vid beredning av nyzeeländskt lin.
alt
Senast registrerade fotografi
gruppbild; interiör; personal ; KOM-avdelingen (Kommunikation och marknad) på Världskulturmuseet, 06.10.2017. Från vänster: Anja Sjögren, M...
alt
Senast avbildade föremål
umiak ; a kvinnobåt, b-c segel med mast och rå, d-i åror, j styråra K-l grönmålade skinn att lägga på durken Tillhört fångstmannen Knud Nie...
alt
Senast digitaliserade fotografi
gruppbild; interiör; personal ; KOM-avdelingen (Kommunikation och marknad) på Världskulturmuseet, 06.10.2017. Från vänster: Malin Hultman, ...
alt
Senast digitaliserade namn
författare ; Alexander Alvina Chamberland, född 1986 i San Francisco i USA, är en svensk anarkistisk aktivist och före detta miljöpartist. ...
alt

Månadens föremål

altkniv (om tillverkningen) ; Om knivtillverkningen (OBS!): Lappkniv med slida av renhorn. Om lapptillverkningen skriver knivens givare, fru Greta Wennberg följande: "På hösten i oktober eller november fälla rentjurarna sina horn. Härkarna, tämjda och kastrerade rentjurar , fäl...

Veckans föremål

altVajra; åskvigg ; Vajra (tibetanska, dorje). Rituellt föremål av gulmetall som förekommer i mahayana-buddhismen, närmast att likna vid en spira. Egentligen Indras åskvigg. Längd: 10,5 cm. Litt.: I. M. Casanowicz: Descriptive catalogue of the collection of Buddhist art i the Unite...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...