logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
103 174.
Föremålssamlingar
2 649.
Fotografier
36 058.
Utställningar
121.
Digitala bilder
284 802.
Mest visade föremål
cigarettpaket med cigaretter; Cigarettpaket ; Cigarettpaket med cigaretter, dekorerad med tranor. Mått: 7 x 2 x 6 cm
alt
Mest visade fotografi
soldat; krigare; pilbåge; pilkoger; häst ; Mongolisk soldat av den gamla stammen. Mongoliet. Ryskt vykort? (katalogkort)
alt
Senast registrerade föremål
textil ; Knytbatik upptaget "paket " anm=Indigofärgat 29/1 85!!! och upptaget! Inköpt Afro Art, febr 82 (150:-)
alt
Senast registrerade fotografi
gruppbild; personal ; Samlingsavdelningen på trappan till Röhsska museet i samband med studiebesök under verksamhetsplanering 2019.; Samlin...
alt
Senast avbildade föremål
vagn; Leksaksvagn ; "Kareta soerong", leksaksvagn. Köpt.
alt
Senast digitaliserade fotografi
utställning; interiör ; Dokumentation av Cooper & Gorfers utställning Interruptions på Världskulturmuseet
alt
Senast digitaliserade namn
missionär ; Margaret Woodward, eller Maggie Woodward, missionär, frälsningsarmén, var stationerad på Celebes (Sulawesi). Gift med Leonard W...
alt

Månadens föremål

altskrin; Verktygsskrin; låda ; Ornerat skrin för mansverktyg. Nygjort. Erhållen i utbyte med Nationalmuseum Köpenhamn.

Veckans föremål

altdräkt; Flickdräkt ; Flickdräkt. A Överdräkt, b byxor, c-d stövlar. Köpt 1910. Ett föremål till med nummer 4292. På byxor och stövlar skrivet med blyerts 4240. Föremålen i katalogen med dessa nummer andra. Har ständigt varitutställda tillsammans med överklädnanen 4292 a.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...