logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
102 971.
Föremålssamlingar
2 649.
Fotografier
35 918.
Utställningar
115.
Digitala bilder
282 454.
Mest visade föremål
väv; Göteborgssamlingen; bemålad poncho; avfört; repatrierat ; Starkt skadad poncho. Försedd med lång v‰vd frans. Såväl denna som mittparti...
alt
Mest visade fotografi
ren; kastrering ; Lappland. Kastrering av rendjur. Tillgår så att medan renen fasthålles i kullslaget läge, lägger sig en lapp mellan rene...
alt
Senast registrerade föremål
textil ; Knytbatik upptaget "paket " anm=Indigofärgat 29/1 85!!! och upptaget! Inköpt Afro Art, febr 82 (150:-)
alt
Senast registrerade fotografi
föremålsbild ; Dokumentation av föremål. Tre föremål, 1998.11.0709, uppackat (c), och ihoppackat (a och b).
alt
Senast avbildade föremål
mask ; Dansmask av trä. Från Banzabi i Franska Kongo, Västafrika. Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund, och i augusti 1938 av ho...
alt
Senast digitaliserade fotografi
utställning ; Detalj i montern "Samlade berättelser 1" i utställningen Tillsammans, Världskulturmuseet, Göteborg.
alt
Senast digitaliserade namn
missionär ; Margaret Woodward, eller Maggie Woodward, missionär, frälsningsarmén, var stationerad på Celebes (Sulawesi). Gift med Leonard W...
alt

Månadens föremål

altbyxor; Kvinnobyxor ; Kvinnobyxor med skinnmosaik. Köpt 1910.

Veckans föremål

altkam; Hårkam ; Hårkam.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...