logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
103 188.
Föremålssamlingar
2 650.
Fotografier
36 187.
Utställningar
121.
Digitala bilder
286 360.
Mest visade föremål
bälte med kniv; Kniv ; Bälte med kniv. se 37.31.1 Köpt av lappen Nils NiIlsson Skum. Lappbärg.
alt
Mest visade fotografi
soldat; krigare; pilbåge; pilkoger; häst ; Mongolisk soldat av den gamla stammen. Mongoliet. Ryskt vykort? (katalogkort)
alt
Senast registrerade föremål
textil ; Knytbatik upptaget "paket " anm=Indigofärgat 29/1 85!!! och upptaget! Inköpt Afro Art, febr 82 (150:-)
alt
Senast registrerade fotografi
fasad; exteriör ; Fasad, vinter, världskulturmuseet, snö
alt
Senast avbildade föremål
modell av mask; Miniatyrmodell ; Miniatyrmodell av huvudmask från khon-teatern. Ansiktsfärg: gul. vänd) Litt.: Se 56.24.6
alt
Senast digitaliserade fotografi
fasad; exteriör ; Fasad, vinter, världskulturmuseet, snö
alt
Senast digitaliserade namn
missionär ; Margaret Woodward, eller Maggie Woodward, missionär, frälsningsarmén, var stationerad på Celebes (Sulawesi). Gift med Leonard W...
alt

Månadens föremål

altask; Hattask ; Hattask av kulört papper Korea: dräkter, pers. föremål.

Veckans föremål

altfat; Lerkärl ; Lerkärl, fat att äta ur.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...