logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
102 969.
Föremålssamlingar
2 648.
Fotografier
35 519.
Utställningar
110.
Digitala bilder
278 662.
Mest visade föremål
väv; Göteborgssamlingen; bemålad poncho ; Starkt skadad poncho. Försedd med lång v‰vd frans. Såväl denna som mittpartiet har målad dekor. F...
alt
Mest visade fotografi
ren; kastrering ; Lappland. Kastrering av rendjur. Tillgår så att medan renen fasthålles i kullslaget läge, lägger sig en lapp mellan rene...
alt
Senast registrerade föremål
klänning ; En klänning i rosa sammet, dekorerad i halsen och livstycket med strass (krystaller). Används av givaren hemma under kallare tid...
alt
Senast registrerade fotografi
gravurna; föremålsbild ; Gravurna. Se E. Nordenskiöld: L'archéologie du Bassin de l'Amazone, Paris 1930, Pl. 19c, t.h. på plåten. Årstryc...
alt
Senast avbildade föremål
Påle ; Rehue, (rewe) machi-påle. Gåva.
alt
Senast digitaliserade fotografi
besökare ; Publik i Trappan på Världskulturmuseet
alt

Månadens föremål

altfotring ; Rasslande fotring. Användes troligen av heliga tiggare.

Veckans föremål

altlamadjur ; Lamadjur som betar.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...