logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
103 295.
Föremålssamlingar
2 650.
Fotografier
36 220.
Utställningar
125.
Digitala bilder
288 852.
Mest visade föremål
väv; Göteborgssamlingen; bemålad poncho; avfört; repatrierat ; Storlek Ponchon är tillverkad av sammanlagt 9 olika separat vävda delar. De...
alt
Mest visade fotografi
Miniatyr-baba, sten-babas ; I mitten en miniatyr-baba, troligen från Ordos området. På båda sidor: sten-babas från Talas dalen, Turkestan....
alt
Senast registrerade föremål
textil ; Ett av tre tygstycken (a-c), blått. Detta är uppackat, övriga (a och b) är ej uppackade.
alt
Senast registrerade fotografi
lerkärl; manshuvud; hål; bakhuvud; föremålsbild ; Motiv: 6 fotos av GEM 35.32.178 (för förfalskning undersökt) visande det upptagna hålet i...
alt
Senast avbildade föremål
dosa: tobaksdosa; Tobaksdosa ; På originalkorten till samlingen 1939.63.1-11 finns Erik Mjöbergs sterbhus återgivet som källa, på de flesta...
alt
Senast digitaliserade fotografi
Program ; bebisdisco med DJ Mimus
alt
Senast digitaliserade namn
Konsthandlare ; Carl Canova Skånström, född 1904, död 30 mars 1999, Köpenhamn, Danmark, konsthandlare. Carl Skånström var verksam som konst...
alt

Månadens föremål

altbröstsmycke; Bröstsmycke.

Veckans föremål

altbål: kavabål; Kavabål

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...