logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
103 387.
Föremålssamlingar
2 651.
Fotografier
36 399.
Utställningar
138.
Digitala bilder
291 048.
Mest visade föremål
väv; Göteborgssamlingen; bemålad poncho; avfört; repatrierat ; Storlek Ponchon är tillverkad av sammanlagt 9 olika separat vävda delar. De...
alt
Mest visade fotografi
ren; kastrering ; Lappland. Kastrering av rendjur. Tillgår så att medan renen fasthålles i kullslaget läge, lägger sig en lapp mellan rene...
alt
Senast registrerade föremål
textil ; Ett av tre tygstycken (a-c), blått. Detta är uppackat, övriga (a och b) är ej uppackade.
alt
Senast registrerade fotografi
Centro Médico ABC; gruppbild; trappa ; Från fotograferingsdagen 1962-08-22 utanför Centro Medico där 35e Amerikanistkongressen höll till.
alt
Senast avbildade föremål
skelett; kranium ; Holguín istället för Holquin (adri 021003).
alt
Senast digitaliserade fotografi
utställning ; Dokumentation av utställning om det nya Världskulturmuseet som öppnade i Göteborg 2004. På väggen står det "Happy Africa".; K...
alt
Senast digitaliserade namn
upptäcktsresande; amatörantropolog ; Ludwig Kohl-Larsen, tysk amatörantropolog och upptäcktsresande.
alt

Månadens föremål

altmockasin

Veckans föremål

skrift

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...