logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
102 972.
Föremålssamlingar
2 649.
Fotografier
35 929.
Utställningar
121.
Digitala bilder
283 232.
Mest visade föremål
väv; Göteborgssamlingen; bemålad poncho; avfört; repatrierat ; Starkt skadad poncho. Försedd med lång v‰vd frans. Såväl denna som mittparti...
alt
Mest visade fotografi
ren; kastrering ; Lappland. Kastrering av rendjur. Tillgår så att medan renen fasthålles i kullslaget läge, lägger sig en lapp mellan rene...
alt
Senast registrerade föremål
textil ; Knytbatik upptaget "paket " anm=Indigofärgat 29/1 85!!! och upptaget! Inköpt Afro Art, febr 82 (150:-)
alt
Senast registrerade fotografi
utställning ; Dokumentation av utställning, Ostindiska huset, Göteborgs etnografiska museum.
alt
Senast avbildade föremål
svärd; Svärdslida ; Gammal svärdslida. Orig. nr 2073 Mellan-Celebes: Paloe svärd
alt
Senast digitaliserade fotografi
utställning ; Dokumentation av utställning, Ostindiska huset, Göteborgs etnografiska museum.
alt
Senast digitaliserade namn
missionär ; Margaret Woodward, eller Maggie Woodward, missionär, frälsningsarmén, var stationerad på Celebes (Sulawesi). Gift med Leonard W...
alt

Månadens föremål

althylla; Trähylla ; Trähylla. Köpt 1910.

Veckans föremål

altkärl; skål ; Skål med fot av gammalt porslin. Korea: div. redskap o. bohag.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...