logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
103 384.
Föremålssamlingar
2 652.
Fotografier
36 280.
Utställningar
135.
Digitala bilder
290 519.
Mest visade föremål
väv; Göteborgssamlingen; bemålad poncho; avfört; repatrierat ; Storlek Ponchon är tillverkad av sammanlagt 9 olika separat vävda delar. De...
alt
Mest visade fotografi
ren; kastrering ; Lappland. Kastrering av rendjur. Tillgår så att medan renen fasthålles i kullslaget läge, lägger sig en lapp mellan rene...
alt
Senast registrerade föremål
textil ; Ett av tre tygstycken (a-c), blått. Detta är uppackat, övriga (a och b) är ej uppackade.
alt
Senast registrerade fotografi
utställning ; Dokumentationsbilder av utställningen Mind The Gap på Världskulturmuseet (VKM) i Göteborg.
alt
Senast avbildade föremål
benprydnad ; Enligt generalkatalogen är samling 1954.18.1-78: " Etnografisk samling från Quaribari-floden, Purari-deltat, Papua, Nya Guinea...
alt
Senast digitaliserade fotografi
utställning ; Dokumentationsbilder av utställningen Mind The Gap på Världskulturmuseet (VKM) i Göteborg.
alt
Senast digitaliserade namn
Konsthandlare ; Carl Canova Skånström, född 1904, död 30 mars 1999, Köpenhamn, Danmark, konsthandlare. Carl Skånström var verksam som konst...
alt

Månadens föremål

altstrutsägg

Veckans föremål

altskramla; Dansskramla

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...