logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
103 276.
Föremålssamlingar
2 650.
Fotografier
36 196.
Utställningar
122.
Digitala bilder
287 813.
Mest visade föremål
väv; Göteborgssamlingen; bemålad poncho; avfört; repatrierat ; Storlek Ponchon är tillverkad av sammanlagt 9 olika separat vävda delar. De...
alt
Mest visade fotografi
ren; kastrering ; Lappland. Kastrering av rendjur. Tillgår så att medan renen fasthålles i kullslaget läge, lägger sig en lapp mellan rene...
alt
Senast registrerade föremål
textil ; Ett av tre tygstycken (a-c), blått. Detta är uppackat, övriga (a och b) är ej uppackade.
alt
Senast registrerade fotografi
fasad; förgård; sommar; entre; exteriör; huvudkontor ; Världskulturmuseets entre och fasad vid Korsvägen i Göteborg
alt
Senast avbildade föremål
mortel; mortelstöt; Mortel med stöt ; a) Mortel, b) mortelstöt
alt
Senast digitaliserade fotografi
fasad; förgård; sommar; entre; exteriör; huvudkontor ; Världskulturmuseets entre och fasad vid Korsvägen i Göteborg
alt
Senast digitaliserade namn
missionär ; Margaret Woodward, eller Maggie Woodward, missionär, frälsningsarmén, var stationerad på Celebes (Sulawesi). Gift med Leonard W...
alt

Månadens föremål

altbröstsmycke; Bröstsmycke.

Veckans föremål

altbål: kavabål; Kavabål

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...