logo

Carlotta - the museum database

defining image

Statens museer för världskultur Världskulturmuseet

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, de flesta från områden utanför Europa. Alla dessa är tillgängliga genom Carlotta. Utöver dessa kan du titta på cirka 30 000 fotografier..

The database currently contains...

Föremål (Objekt)
102 762.
Föremålssamlingar
2 636.
Fotografier
34 766.
Utställningar
102.
Digitala bilder
267 798.
Mest visade föremål
väv ; Plangi, vävnad vikning Inköp Afro Art, Sthlm
alt
Mest visade fotografi
barn; familj; indianer; kvinna; man ; Olegario Pena från Pepecoro med hustru och barn.; Sydamerikanska Indianer, stam: chocó (waunana)
alt
Senast registrerade föremål
klubba; stöt ; Mortelstöt av sten. Klubba som används vid beredning av nyzeeländskt lin.
alt
Senast registrerade fotografi
flätad; lina; tunn ; Motiv: Flätad tunn lina: GEM 2449. Enligt katalogen från Marquesas-öarna, men efter expertutlåtande från Dr. A. Spoehr...
alt
Senast avbildade föremål
mask ; mask
alt
Senast digitaliserade fotografi
demonstration ; 8. mars demonstration i Göteborg
alt
Senast digitaliserade namn
artist; författare ; Jason Diakité (Timbuktu), född 1975 i Lund
alt

Månadens föremål

altGud; skulptur: antilopgud ; Gud föreställande en antilop, stående på en fotställning. Köpt.

Veckans föremål

altLerkaraff; karaff ; Lerkaraff. Ornamenterad. Toppstycket försett med silhål. Pip. Höjd 21 cm.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...