logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Arkivdokument
Arkivdokument - Föreställer
Arkivdokument (media) - Föreställer
Bildarkivnummer
Bildarkivnummer - Beskriver
Bildarkivnummer - exemplifieras av
Bildarkivnummer - Föreställer
Bildarkivnummer - samma som
BildnamnUnikt identifierande namn på digital bild
Bildnamn, originalbildUnikt identifierande namn på originalbild
Bildnamn, råfil
Bildnamn, tumnagelUnikt identifierande namn på tumnagelbild
Bildnamn, zoombildUnikt identifierande namn på zoombild
Creative Commons - url
Dianummer
Diarienummer
Digitalt media - Föreställer
Digitalt media-id
Egypt, Number in Exhibition
Extern identitet
Fjäderdel-nr
Fjäder-nr
Fjäder-nr - Föreställer
generalkatalog-nr
Geonames-referens
Händelse, del av - föreställer
Inlånat föremål - avbildat
Inlånat föremål - beskriver
Inlånat föremål - föreställer
InventarienummerNummer på objektet
Inventarienummer - analyserat föremål
Inventarienummer - avbildat
Inventarienummer - BeskriverPekar ut föremål som beskrivs i ett dokument.
Inventarienummer - Beskriver, engelskaLänk till föremål som den engelska ljudfilen beskriver
Inventarienummer - föreställerAnger vilket objekt bilden föreställer
Inventarienummer - samma som
Inventarienummer, externtAktuell identitet för föremål och fotografier utanför den egna organisationen, t.ex. inventarienummer för inlånade föremål.
Inventarienummer, inlånat föremål
Korsvägar - id
K-samsök
Lån - beskriver
Lånidentitet
Libris-id - samma som
Licens - media
Licens - meta
Ljud id
Ljud id - föreställer
Neg. nr
Objekt, externt - avbildad
Objekt, externt - avbildas avLänk till foto eller teckning i k-samsök som avbildar föremålet, personen, händelsen.
Objekt, externt - beskriver
Objekt, externt - exemplifieras av
Objekt, externt - innehåller
Objekt, externt - samma som
Originalmedia-id
Referens - Föreställer
Referens (media) - Föreställer
SamlingsnamnBeskrivande benämning
SamlingsnummerNummer på samlingen
samlingsnummer - avbildad
Samlingsnummer - Beskriver
Samlingsnummer - FöreställerAnger vilken samling bilden föreställer
SMVK-EM - samma somMotsvarande identitet (Mas-Id) i SMVK-EM:s databas.
Tidigare identitet
Tillsammans, nummer i utställningen
Utlån - avbildat
Utlån - Föreställer
Utställning - Föreställer
Video - ingår i
Video id
Video id - föreställer