logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Användarnamn, kommentator
donator
insamlare
insamlare/donator/säljare
Kommentarsalias
Kommentarsstatus
Original: insamlat avAvskrift av Originalkort, informationen får ej ändras!
säljare