logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTKällor

CountValue
11913 Stockholm På Madagaskar 1921 Stockholm. I Celebes obygder. Vol. I-II. 1924 Göteborg. Gbg:s Sjöfartsmuseums årstryck. Om infödingsbåtar i Nederländska Ost-Indien och hällristningsbåtar i Sverige 1925-1938. Göteborg. Ethnographical studies in Celebes. Results of the author's expedition to Celebes 1917-20. Vol.I. Stuctures and settlement in Central Celebes. Vol.II. Migrations of the Toradja in Central Celebes. Vol.III. Musical instrumens in Celebes. Vol.IV. Games and dances in Celebes. Vol.V. Megalithic finds in Central Celebes. 1928 uo I Nederlansch Indië Oud & Nieuw. 13e Jahrg. Afl.1. Bij de reproducties mijner schilderijen. 1935 Göteborg. Etnologiska Studier 1. Notes on plaited anklets in Central Celebes. 1936 Göteborg. Etnologiska Studier 2. Notes on plaited anklets in Central Celebes 2. 1937 Göteborg Etnologiska Studier 4. Anthropological notes from Celebes. 1937 Göteborg. Etnologiska Studier 5. Two fish-traps from Celebes.
11940 Göteborg Etnologiska studier 11. The noble families or Maradika of Koelawi, Central Celebes 1944 Göteborg Ethnographical studies in Celebes. Results of the author's expedition to Celebes 1917-20. Vol.VI. Art in Central Celebes. Posthumus published by Wassén, Henry and Kaudern, Teres
1Austin Coates. Western Pacific Islands. London: Her Majesty's Stationery Office, 1970
2Etnografiska museet, bild-1935.50.1962-63-1.
1Göteborgs stadsmuseum
1Hinnerson-Berglund, Maria 2009 De grönländske samlinger på Världskulturmuseet i Göteborg. I Grönländsk kultur-och samfundsforskning 2008-2009 Nuuk
1Houchins, C. 2004. An Ethnography of the Hermit Kingdom: The J.B. Bernadou Korean Collection, 1884-1885. Smithsonian Institution, Asian Cultural History Program, p. 59.
1Houchins, C. 2004. An Ethnography of the Hermit Kingdom: The J.B. Bernadou Korean Collection, 1884-1885. Smithsonian Institution, Asian Cultural History Program, p. 66.
2Houchins, C. 2004. An Ethnography of the Hermit Kingdom: The J.B. Bernadou Korean Collection, 1884-1885. Smithsonian Institution, Asian Cultural History Program, p. 72.
1Johansson, Peter, 2006, Bertrand Hybennet Kahn - Urmakarsonen från Vänersborg som blev hovtandläkare hos shahen av Persien. I Vänsersborgs söners gille, årsskrift 2006
7Moes, Robert J. 1987. Korean Art. From The Brooklyn Museum Collection. New York: The Brooklyn Museum, p. 189.
1Nordenskiöld, Erland. 1903. Från högfjäll och urskogar: Stämningsbilder från Anderdna och Chaco. ibid. Arkeologiska undersökningar i Perus och Bolivias gränstrakter 1904-05, Kungl. Vetenskapsakademiens skriftserie ibid. 1906. Eine Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen Tongefässe und ihrer Herstelllung ibid. 1906. Travels on the Boundaries of Bolivia and Peru. ibid. 1910. Indianlif, Stockholm. ibid, 1911. Indianer och Hvita, Stockholm. ibid. 1912. De sydamerikanska indianernas kulturhistoria. ibid. 1915. Forskningar och äventyr i Sydamerika 1913-14. Stockholm. ibid. 1916. Drömsagor från Anderna. ibid. 1919. Sydamerika: Kampen om guld och silver 1498-1600. ibid. 1928. Indianerna på Panamanäset ibid. 1929. Notes on the Religion of the Cuna Indians. Lindberg, Christer. 1995 Erland Nordenskiöld: en antropologisk biografi Lunds Reprocentral. (doktorsavhandling) Lindberg, Christer. 1996. Erland Nordenskiöld - ett indianlif. Stockholm.
1Pratt, K., et al. 1999. Korea: a Historical and Cultural Dictionary. Surrey: Curzon, p. 224. Lee, E. 2005. Korea's Pastimes and Customs - A Social History. New Jersey: Homa & Sekey Books, pp. 39-45.
3Pratt, K., et al. 1999. Korea: a Historical and Cultural Dictionary. Surrey: Curzon, p. 224. Lee, E. 2005. Korea's Pastimes and Customs - A Social History. New Jersey: Homa & Sekey Books, pp. 39-45.
1Pratt, K., et al. 1999. Korea: a Historical and Cultural Dictionary. Surrey: Curzon, p. 224. Lee, E. 2005. Korea's Pastimes and Customs - A Social History. New Jersey: Homa & Sekey Books, pp. 39-45.
1Se Wassén, H; Gustaf Bolinder 1888-1957, göteborgsfödd etnograf och forskningsresande i GEM Årstryck 1981/82 pp. 64-69
1Uppfift om material ur Fish hooks of the Pacific Islands
1Uppgift om Maria Beata Persson från barnbarn Ralf Holmberg i juni 2019.
1Wellfält, Emilie, 2008, Research report concerning collection 39.49.1-237 from Alor Indonesia. Held by the Museum of World Culture Göteborg, Sweden