logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTPublicerad text

CountValue
1a) Psaltaren på etiopiska. b) Läderfodral till densamma. Längd: 20 cm, Bredd: 15+20 cm, Tjocklek: 8 cm. Ursprung: Etiopien (Nord-Abessinien enl kortet) a) The Psalter in Ethiopian. b) Leathercase for the same. Length: 20 cm, Width: 15+20 cm, Thickness: 8 cm. Origin: Ethiopia (North Abessinia according to the card) (utställningstext, Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Abc-bok på galla. Ursprung: Etiopien (Abessinien enl kortet) Abc-book in galla. Origin: Ethiopia (Abessinia according to the card) (utställningstext, Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Abc-bok på tigré. Ursprung: Etiopien (Nord-Abessinien, eller närliggande område enl kort) Etnisk grupp: Tigré Abc-book in tigré. Origin: Ethiopia (North-Abessinia, or adjacent area according to card) Ethic group: Tigré (utställningstext, Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Afrikas horn i Sverige Det bor omkring 48 000 människor från Afrikas horn i Sverige. De flesta har kommit som flyktingar, andra på grund av giftermål eller studier och några har blivit adopterade som barn. En svenskfödd generation ingår också i gruppen, som representerar en stor mångfald när det gäller bakgrund, språk, religion, kunksaper, utbildning och inte minst personliga erfarenheter.
1Amulett av vi metall i form av en orm. Odekorerad. Längd 20,5 cm. Ursprung: Dahomey, Väst-Afrika. Etnisk grupp: (Dahomey.) Fon. Amulet made of white metal in the shape of a snake. Undecorated. Length: 20,5 cm. Origin: Dahomey, West-Africa Ethnical goup: (Dahomey.) Fon. (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Amulettbehållare med halsband. Av silver. Filigransarbete på behållarens sida. Litt.: E. F. Rohrer: Beiträge zur Kenntnis der materiellen Kultur der Amhara. Schönburg-Bern 1932. Taf. III: 27. Längd: 26,5 cm, Bredd: 7,5 cm, Tjocklek: 3 cm. Ursprung: Etiopien Etnisk grupp: Amhara. Amuletcontainer with necklace. Of silver. Filigree work on the side of the container. Litt.: E. F. Rohrer: Beiträge zur Kenntnis der materiellen Kultur der Amhara. Schönburg-Bern 1932. Taf. III: 27. Length: 26,5 cm, Width: 7,5 cm, Thickness: 3 cm. Origin: Ehtiopia Ethnic group: Amhara. (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Ankelring av mässing. Halcirkelform med två mångkantiga ändknappar. Tjockt gods. Längd: 11 cm. Ursprung: Norra Nigeria, Väst-Afrika. Etnisk grupp: Haussa och grannfolk. Anklet made of brass. Semicircle shape with two multi-sided bottons in the ends. Thick goods. Length: 11 cm. Origin: North Nigeria, West-Africa Ethnical group: Haussa and neighbouring peoples. (utställningstext, Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Ankelring av mässing. Halcirkelform med två mångkantiga ändknappar. Tjockt gods. Längd: 11 cm. Ursprung: Norra Nigeria, Väst-Afrika. Etnisk grupp: Haussa och grannfolk. Anklet made of brass. Semicircle shape with two multi-sided bottons in the ends. Thick goods. Length: 11 cm. Origin: North Nigeria, West-Africa Ethnical group: Haussa and neighbouring peoples. (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Antilophorn som instrument. Lur. "mpungi", av antilophorn: "mvudi a mamba" Limnotragus gratus. Användes vid dans. Men även att "bokila lungu": kalla på konot vid färgstället. Ett avlångt hål är borrat och förenat med hornslidan. Inga fingerhål för att variera tonen finns. Se gen. n:r 09 Längd: 47 cm, Bredd: 13 cm, Tjocklek: 11 cm. Ursprung: Kibunzi el. Mukimbungo. (efterbestämning) Etnisk grupp: Basundi. (Efterbestämning) Antelope horn as instrument. Horn. "mpungi", made of antelope horn: "mvudi a mamba" Limnotragus gratus. Used at dances. But alos to "bokila lungu": call for a canoe at the ferry berth. An oval hole is made and connected to the horn-sheath. There are no finger holes to vary the tones. See gen. no: 09. Length: 47 cm, Width: 13 cm, Thickness: 11 cm. Origin: Kibunzi or Mukimbungo (Postdetermination) Ethnic group: Basundi. (Postdetermination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Arabisk abc-bok. Ursprung: Etiopien (Nord-Abessinien, eller närliggande område enl kort) Arabic abc-book. Origin: Ethiopia (North-Abessinia, or adjacent area according to card) (utställningstext, Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Arabisk läsebok. Ursprung: Etiopien (Nord-Abessinien, eller närliggande område enl kort) Arabic reader. Origin: Ethiopia (North-Abessinia, or adjacent area according to card) (utställningstext, Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
2Arbetade som livvakt åt presidenten på Öst-Timor 2001 under 8 månader, även under Timors första presidentval Sep 2001. Jag fick följa med honom på många märkliga platser på Timor. Fick sova ”skavfötters” med honom några gånger. Han visade flera ställen där han gömde sig när Indonesiska trupper letade efter honom under 10-12 år. Han satt ofta och åt middag med oss, ville lyssna på hur det var i våra länder. Vi var på en försoningsmöte mellan Väst och Öst Timor, ett ingenmansland, det var många starka möten mellan människorna mm Halsduken fick jag som gåva, vänskap sa Gusmao, mer följer!!!
1Arkeologiskt lerkärl från Chancay, Peru. Köpt från sjökapten Anders Johansson, Pl. 8255 Ebbagården, 430 34 Onsala. Lerkärlet har insamlats i Peru under 1971 av sjökapten Anders Johansson. Pris 200 kr. Den 29.3. 1971. (Trafficking)
1Armband av järn. Profilerad utsida. Längd: 6,5 cm, Bredd: 5,5 cm, Tjocklek: 1,3 cm. Ursprung: Kongo-området. Bracelet made of iron. Profiled outside Length: 6 cm, Width: 6,5 cm, Thickness: 2 cm. Origin: Congo-area (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Arm- eller fotring av gulmetall. Diameter: 10 cm. Ornamenterad. Mycket tyder på ett arbete av "Bakuta-smederna" (export till Basundi-babembe). Jmf. gen. n:o 18573-77 Efr. Andersson "Kuta", p. 59, fig.8C Längd: 10 cm, Bredd: 8,5 cm, Tjocklek: 3 cm. Ursprung: Kongo (efterbestämning) N. om Kongofloden., Nedre Kongo. Etnisk grupp: Basundi el. Babembe via bakuta. (Efterbest) Armlet made of gold metal. Ornated. "Nlunga", pl. mi- Cf. gen. no: 18573-77. Length: 10 cm, Width: 8,5 cm, Thickness: 3 cm. Origin: Congo (postdetermination) Nprth of the Congo river, Lower Congo. Ethnic group: Basundi or Babembe via bakuta. (postdetermination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Arm- eller fotring av gulmetall. Ornamenterad. (Jmf. gen. N:o 18573, 18577 J.H.) Längd: 10,5 cm, Bredd: 8 cm, Tjocklek: 3 cm. Ursprung: Kongo (efterbestämning) Basundi-området, Nedre Kongo. f.d. B. Kongo Etnisk grupp: Basundi-Bakongo (Efterbest) Armlet or anklet made of gold metal. Ornated. (Cf. gen. no: 18573,18577 J.H.) Length: 10,5 cm, Width: 8 cm, Thickness: 3 cm. Origin: Congo (postdetermination) Basundi-area, Lower congo, former Belgian Congo Ethnic group: Basundi-Bakongo (postdetermination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Arm- eller fotring av koppar. Köpt. Längd: 12,2 cm, Bredd: 10 cm, Tjocklek: 7,3 cm. Ursprung: Kongo-området (efterbetämining) Armlet or anklet made of copper. Bought. Length: 12,2 cm, Width: 10 cm, Thickness: 7,3 cm. Origin: Congo-area (postdetemination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Arm- eller fotring av koppar. Köpt. Längd: 12 cm, Bredd: 9,5 cm, Tjocklek: 7,3 cm. Ursprung: Kongo-området (efterbetämining) Armlet or anklet made of copper. Bought. Length: 12 cm, Width: 9,5 cm, Thickness: 7,3 cm. Origin: Congo-area (postdetemination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Arm- eller fotring av koppar. This would be from the northern part of Belgian Congo, or from Ubangi. It appears to be of cire perdue casting. W.B.F. 20.9.57. Köpt. Längd: 11,8 cm, Bredd: 10 cm, Tjocklek: 6,8 cm. Ursprung: Kongo-området (efterbetämining) Anklet or Armlet made of copper. This would be from the northern part of Belgian Congo, or from Ubangi. It appears to be of cire perdue casting. W.B.F. 20.9.57. Bought. Length: 11,8 cm, Width: 10 cm, Thickness: 6,8 cm. Origin: Congo-area (postdetemination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armkniv. Med slida. Längd: a) 60 cm, b) 44 cm. Ursprung: Sudan, Afrika Etnisk grupp: Quelleminden-tuareger. Arm dagger. With sheath. Length: a) 60 cm, b) 44 cm Origin: Sudan, Afrika Ethnic group: Quelleminden-tuareg. (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring, av gulnat elfenben. I tre bitar-sammansatta med mässingsagraffer. Två agraffer saknas. Hövdingsmycke för man eller kvinna. (Ägaren vid förvärvandet var en kvinna.) nsaml., av: Josef Lagergren, Gbg. År: 1961. Köp från: Josef Lagergren, Gbg. År: 1968. Diam: 8 cm, Tjocklek: 3,5 cm. Ursprung: Kitombe, Banana, Nedre Kongo, Republiken Kongo-Kinshasa. Etnisk grupp: basolongo. Armlet made of ivory turned yellow. In three pieces - attached with brass clasps. Two clasps are missing. Chief jewellry for man or woman. (The owner was at the time of the acquisition a woman.) Collected by Josef Lagergren, Gbg, 1961. Bought from Josef Lagergren, Gbg, 1968. Diam: 8 cm, Thickness: 3,5 cm. Origin: Kitombe, Banana, Lower Congo, Republic of Congo-Kinshasa. Ethnic group: basolongo. (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring, av tvinnade järntrådar. Trådarna är enskilt tvinnade (vridna) och hålls samman av vitmetallklämmor, åtta stycken. Fyra trådar ingår i armbandet, ligger parallellt och har ändarna hopsmidda. Armringen är förärvad hos tillverkaren. Se: 70.4.21 Köpt fr. insamlaren år 1970 Diam: 7,5 cm, Tjocklek: 1 cm. Ursprung: Marknaden i Dire Dawa, Harrar prov. Etiopien Etnisk grupp: (Danakil) Afar 18/3 -74 / ante? Armlet, of twined iron wire. The wires are twined seperately and are held together by white metal clips, eight of them. Four wires form the bracelet, they are parallel and the ends are forged together. The bracelet is acquired from the manufacturer. See: 70.4.21 Bought from the collector 1970. Diam: 7,5 cm, Thickness: 1 cm. Origin: The market in Dire Dawa, Harrar province Ethiopia Ethnic group: (Dankil) Afar 18/3 - 74 / ante ? (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring, gulmetall: lo spiral-varv av 3 mm. tjock, på två sidor tillplattad mässingstråd. Underarmsprydnad. Användes av både kvinnor och män. Längd: 7,8 cm, Bredd: 7,2 cm, Tjocklek: 0,9 cm. Ursprung: Bateke-området, event. bakuta (?), f.d. Fr. Kongo Etnisk grupp: Bateke Armlet, gold metal: sprial orbits made of 3 mm thick, on two sides flattened brass string. Lower arm adornment. Used by both men and women. Length: 7,8 cm, Width: 7,2 cm, Thickness: 0,9 cm. Origin: Bateke-area, maybe bakuta (?), former French Congo. Ethnic group: Bateke (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring? Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund, och i august 1938 av honom överlämnad till museet. Längd: 10,5 cm, Bredd: 2 cm, Tjocklek: 8 cm. Ursprung: Franska Kongo (Kongo-Brazzaville enl. nytt kort) Etnisk grupp: Bakuni Armlet? Collected by the missionary Efraim Andersson, Lund, and in August 1938 he handed it over to the museum. Length: 10,5 cm, Width: 2 cm, Thickness: 8 cm. Origin: French Congo, (Congo-Brazzaville acc. to new card) Ethnic group: Bakuni (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring. Längd: 7,5 cm, Bredd: 6 cm, Tjocklek: 1,9 cm. Ursprung: Nola, A.E.F. (Centralafrikanska republiken enl nytt kort) Etnisk grupp: Mbimou Armlet. Length: 7,5 cm, Width: 6 cm, Thickness: 1,9 cm. Origin: Nola, A.E.F. (Central African Republic acc. to new card) Ethnic group: Mbimou (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring. Längd: 7,5 cm, Bredd: 7 cm, Tjocklek: 2,4 cm. Ursprung: Nola, A.E.F. (Centralafrikanska republiken enl nytt kort) Etnisk grupp: Mbimou Armlet. Length: 7,5 cm, Width: 7 cm, Thickness: 2,4 cm. Origin: Nola, A.E.F. (Central African Republic acc. to new card) Ethnic group: Mbimou (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring. Längd: 7 cm, Bredd: 6,2 cm, Tjocklek: 2 cm. Ursprung: Nola, A.E.F. (Centralafrikanska republiken enl nytt kort) Etnisk grupp: Mbimou Armlet. Length: 7 cm, Width: 6,2 cm, Thickness: 2 cm. Origin: Nola, A.E.F. (Central African Republic acc. to new card) Ethnic group: Mbimou (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring. Längd: 8,5 cm, Bredd: 6,5 cm, Tjocklek: 2,5 cm. Ursprung: Nola, A.E.F. (Centralafrikanska republiken enl nytt kort) Etnisk grupp: Mbimou Armlet. Length: 8,5 cm, Width: 6,5 cm, Thickness: 2,5 cm. Origin: Nola, A.E.F. (Central African Republic acc. to new card) Ethnic group: Mbimou (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av elfenben, ornamenterad. Köpt. Diam: 6,5 cm. Höjd: 1,5 cm. Ursprung: Nedre Kongo (Kongo-Kinshasa enl nytt kort) Armlet of ivory, ornated. Bought. Diam: 6,5 cm. Height: 1,5 cm. Origin: Lower Congo (Congo-Kinshasa acc. to new card) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av elfenben, ornamenterad. Köpt. Diam.: 7,5 cm. Höjd: 1,8 cm. Ursprung: Nedre Kongo (Kongo-Kinshasa enl nytt kort) Armlet of ivory, ornated. Bought. Diam: 7,5 cm. Height: 1,8 cm. Origin: Lower Congo (Congo-Kinshasa acc. to new card) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av elfenben. Diam: 8,8 cm, Höjd: 2,2 cm. Ursprung: Kongo Armlet of ivory. Diam: 8,8 cm, Height: 2,2 cm. Origin: Congo (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av elfenben med inristad dekorartion. Diam: 9,5 cm, Höjd: 1,5 cm. Ursprung: Kongo: Kasai-området. Lusambo (Efterbestämninig.) Armlet made of ivory with engraved decoration. Diam: 9,5 cm, Höjd: 1,5 cm. Origin: Congo: Kasai-area Lusambo (Postdetermination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av elfenben med ring- och punktornamentik. Diam: 11 cm, Höjd: 5,5 cm. Ursprung: Nedre Kongo. (Nära Matadi) Armlet made of ivory with ring and point ornaments. Diam: 11 cm, Height: 5,5 cm. Origin: Lower Congo (close to Matadi) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av gulmetall, för hövding. Diameter. Dekorerad med geometriskt mönster. "Nlunga a Kimfumu". Metallen utvanns av "mitako" eller av europ. mässingsklockor, vilka smältes ned till arm- och fotringar. Längd: 11 cm, Bredd: 8,8 cm, Tjocklek: 6 cm. Ursprung: Nedre Kongo (efterbestämning) Sundi-området Etnisk grupp: Basundi (Efterbest) Armlet made of gold metal, for chiefs. Diamonds. Decorated with geometrical patterns. "Nlunga a Kimfumu". The metal iwas extracted from "mitako" od European brass bells, that were melted down to armlets and anklets. Length: 11 cm, Width: 8,8 cm, Thickness: 6 cm. Origin: Lower Congo (postdetermination) Sundi-area Ethnic group: Basundi (postdetermination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av gulmetall. Ornamenterad. "Nlunga", pl. mi- Jmf.gen. n:o18573-77. Längd: 11,5 cm, Bredd: 9 cm, Tjocklek: 3 cm. Ursprung: Kongo (efterbestämning) Centrala Manianga, Nedre Kongo. Etnisk grupp: Basundi (Efterbest) Armlet made of gold metal. Ornated. "Nlunga", pl. mi- Cf. gen. no: 18573-77. Length: 11,5 cm, Width: 9 cm, Thickness: 3 cm. Origin: Congo (postdetermination) Centrala Manianga, Lower Congo. Ethnic group: Basundi (postdetermination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av gulmetall. Ornamenterad. Diam: 8,2 cm, Tjocklek: 2,4 cm. Ursprung: Kongo (efterbestämning) Centrala Manianga, Nedre Kongo. Etnisk grupp: Basundi (Efterbest) Armlet made of gold metal. Ornated. Diam: 8,2 cm, Thickness: 2,4 cm. Origin: Congo (postdetermination) Centrala Manianga, Lower Congo. Ethnic group: Basundi (postdetermination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av koppar. Köpt. Längd: 6,3 cm, Bredd: 5,5 cm, Tjocklek: 1,5 cm. Ursprung: Nedre Kongo (Kongo-Kinshasa enl nytt kort) Armlet of copper. Bought. Length: 6,3 cm, Width: 5,5 cm, Thickness: 1,5 cm. Origin: Lower Congo (Congo-Kinshasa acc. to new card) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av mässing, ornamenterad. Köpt. Längd: 7,5 cm, Bredd: 6,8 cm, Tjocklek: 0,5 cm. Ursprung: Nedre Kongo (Kongo-Kinshasa enl nytt kort) Armlet of brass. Bought. Length: 7,5 cm, Width: 6,8 cm, Thickness: 0,5 cm. Origin: Lower Congo (Congo-Kinshasa acc. to new card) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av mässing, ornamenterad med rosetter. Köpt. Längd: 7,2 cm, Bredd: 6,7 cm, Tjocklek: 2 cm. Ursprung: Nedre Kongo (Kongo-Kinshasa enl nytt kort) Armlet of brass, ornated with bows. Bought. Length: 7,2 cm, Width: 6,7 cm, Thickness: 2 cm. Origin: Lower Congo (Congo-Kinshasa acc. to new card) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av mässing. Köpt. Längd: 7,8 cm, Bredd: 7 cm, Höjd: 4,5 cm. Ursprung: Nedre Kongo (Kongo-Kinshasa enl nytt kort) Etnisk grupp: (Kisiasia) Basundi (efterbestmn.) Armlet of brass. Bought. Length: 7,8 cm, Width: 7 cm, Höjd: 4,5 cm. Origin: Lower Congo (Congo-Kinshasa acc. to new card) Ethnic group: (Kisiasia) Basundi (postdetermination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av mässing. Köpt. Längd: 8,5 cm, Bredd: 7,5 cm, Tjocklek: 1 cm. Ursprung: Nedre Kongo (Kongo-Kinshasa enl nytt kort) Armlet of brass. Bought. Length: 8,5 cm, Width: 7,5 cm, Thickness: 1 cm. Origin: Lower Congo (Congo-Kinshasa acc. to new card) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av mässing. Öppen. Rund sektion. Ornerad på utsidan med inristade streck. Kallas av gbaya konga. Längd: 12 cm, Bredd: 9 cm, Tjocklek: 2,5 cm. Ursprung: Sembe, A.E.F. (Centralafrikanska republiken enl nytt kort) Etnisk grupp: Bakouele Armlet made of brass. Open. Round section. Ornated on the outside with engraved lines. Is called konga by gbaya. Length: 12 cm, Width: 9 cm, Thickness: 2,5 cm. Origin: Sembe, A.E.F. (Central African Republic acc. to new card) Ethnic group: Bakouele (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av mässing med gudabilder. Köpt. Diam: 9,3 cm, Tjocklek: 2 cm. Ursprung: Nedre Kongo (Kongo-Kinshasa enl nytt kort) Armlet of brass with Gods depicted. Bought. Diam: 9,3 cm, Thickness: 2 cm. Origin: Lower Congo (Congo-Kinshasa acc. to new card) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring av mässing med gudabilder. Köpt. Diam: 9,8 cm, Höjd: 2,3 cm. Ursprung: Nedre Kongo (Kongo-Kinshasa enl nytt kort) Etnisk grupp: (Kisiasia) Basundi (efterbestmn.) Armlet of brass with Gods depicted. Bought. Diam: 9,8 cm, Höjd: 2,3 cm. Origin: Lower Congo (Congo-Kinshasa acc. to new card) Ethnic group: (Kisiasia) Basundi (postdetermination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring bestående av två band. Köpt. Diam: 7 cm, Höjd: 5,5 cm. Ursprung: Nedre Kongo (Kongo-Kinshasa enl nytt kort) Etnisk grupp: Basundi (efterbestämn.) Armlet consisting of two rings. Bought. Diam: 7 cm, Höjd: 5,5 cm. Origin: Lower Congo (Congo-Kinshasa acc. to new card) Ethnic group: Basundi (postdetermination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring bestående av två ringar. Köpt. Diam: 7,3 cm, Höjd: 6 cm. Ursprung: Nedre Kongo (Kongo-Kinshasa enl nytt kort) Etnisk grupp: Basundi (efterbestämn.) Armlet consisting of two rings. Bought. Diam: 7,3 cm, Height:: 6 cm. Origin: Lower Congo (Congo-Kinshasa acc. to new card) Ethnic group: Basundi (postdetermination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Armring bestående av två ringar. Köpt. Längd: 7,8 cm, Bredd: 6,8 cm, Höjd: 5,5 cm. Ursprung: Nedre Kongo (Kongo-Kinshasa enl nytt kort) Etnisk grupp: (Kisiasia) Basundi (efterbestmn.) Armlet consisting of two rings. Bought. Längd: 7,8 cm, Bredd: 6,8 cm, Höjd: 5,5 cm. Origin: Lower Congo (Congo-Kinshasa acc. to new card) Ethnic group: (Kisiasia) Basundi (postdetermination) (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Ask med lock för förvaring av guldsand. Längd: 6 cm. Ursprung: Ghana, Västafrika. Etnisk grupp: Ashanti Box with lid for storing gold-sand. Length: 6 cm. Origin: Ghana, West-Africa. Ethnical group: Ashanti (utställningstext Horisonter - röster från ett globalt Afrika)
1Athlinata. Autor: Jean-Louise Doze y Edmond-Joseph-Augustin Payen, Lugar: ARchipelago Fueguino, Region del Cabo de Hornos, Soporte: Placa de vidrio, Archivo: Musée du quai Branly, Paris, Francia/SCALA, Florencia, Italia. (Fueguinos, s. 126)
1Autor: Jean-Louis Doze y Edmond-Joseph-Augustin Payen, Lugar: Archipielago Fueguino, Región del Cabo de Hornos, Soporte: Placa de vidrio, Archivo: Musée du quai Branly, Paris, Francia/SCALA. Florencia, Italia (Fueginos, s. 119)