logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTtext ur generalkatalogen

CountValue
1Afrika. Tre masker Pende samt kalebass med lock. Köpt av Ali Osman, Göteborg. Inkom GEM 1990-04-17.
1Antika lerkärl och glasbehållare från fenikisk till romersk tid. Föremålen kommer från Cypern, Libanon och Syrien. Gåva av Margit Erixon, Örebro. Inkom GEM 1993-06-11.
1Arkeologiska föremål från Peru köpta av en perusvensk med privat samling den 17 februari 1972 under besök i Göteborg. Inköpspris kr. 2.370:- , varav för kopparkyller från Chimú-kultur kr. 1200:-; miniatyrlerkärlet från Chimú-kultur kr. 270:- och inkaiska lerkärlet från Sipán i norra Peru kr 900:-. Säljaren har 25-årig erfarenhet från norra Peru och de fynd som kan göras och göres. Katalogisering av S. Henry Wassén. Bil. i orig. kat.
1Arkeologiska föremål från så kallad Tumaco-kultur inköpta av ambassadsekreterare Ulf Lewin, Svenska Ambassaden, Bogotá för 600 kronor.
1Arkeologiska föremål huvudsakligen från Tiahuanaco-kultur i Bolivia men även med inslag av inkaiska föremål från samma land. Samlingen har betalats i USA med $ 1500:- (kronor 6517,50) vartill kommer vissa kostnader med kr. 294:-. Katalogisering 31/7 - 1/8 1973 av S. Henry Wassén. Bilagor i originalkatalogen: Originalförteckning. Samling av färgfotografier över samlingens komponenter.
1Arkeologiska lergodsfigurer från Mexico köpta för 750 kronor ur Hilding Svahns donationsmedel den 23 juni 1964. Försålda av fröken Tove Alm, c/o Svanberg, Rådmansgatan 14, Stockholm. Figurerna är från centrala Mexico utom nr 1 som kommer från Colima, västra Mexico. Fröken Alm hade någon tid vistats i Mexico. Några fynduppgifter fanns inte.
1Arkeologiska lerkärl från Nasca, Peru. Gåva av Bengt-Arne Runnerström, Uddevalla Inkom EMG 1994-06-16.
1ARKEOLOGISK och ETNOGRAFISK SAMLING från SYDAMERIKA. GÅVA av Herr A. Métraux, Lausanne.
1Arkeologisk pilspets av sten från sydvästra Colorado, USA. Gåva till GEM av hr. John R. Ståhlblad, Göteborg. Inkom GEM 1980-02-25 Katalogiserad av Sven-Erik Isacsson 1980-04-21.
1Arkeologisk polerad stenyxa från Santa Cruz de Quiché i Guatemala. Köpt och donerad av professor S. Henry Wassén. Inkom GEM 1975-11-17. Katalogiserd av Kjell Zetterström 1975-11-20.
1Arkeologisk samling bestående av keramikfragment från El Salvador. Gåva den 10 november 1966 av generalkonsul Hilding Svahn, San Salvador. Samlingen till Sverige i samband med fru Karin de Serranos besök i hemlandet.
1ARKEOLOGISK SAMLING från Bruceville, Mound, Cosumnes River, LODI, California. Gjord av professor friherre Erland Nordenskiöld. Ur Etnografiska avdelningens årsberättelser 1906-1934: S. 53. Nordamerika "Under höstterminen 1926 föreläste undertäcknad [läs Prof. Erland Nordenskiöld] vid universitetet i Californien och använde därvid så vitt möjligt all ledig tid till att göra samlingar för Göteborgs Museum. Det huvudsakliga arbetet fördelas till en kombinerad grav- och boplats när Lodi i Sacramentoflodens delta. Själva mounden har upptäckts av en banktjänsteman J. Dawson, som på allt sätt hjälpte mina studenter och mig i det arbete, som vi här gemensamt gjorde. Platsen är synnerligen rik på arkeologiska föremål, däribland en mängd bollar av bränd lera, som med all sannolikhet använts vid s.k. stenkokning, d.v.s. man har upphettat lerbollarna och sedan lagt dem i den ekollonsoppa, som man har velat bringa till kokning. Några lerkärl har indianerna i Lodi ej haft, och det är därför av största intresse, att bränd lera har använts till flera andra ändamål. Den brända leran är här ett surrogat för sten, som är mycket sällsynt i trakterna omkring mounden."
1Arkeologisk samling från Mexico huvudsakligen bestående av miniatyrkärl från Lago de Chapala, Jalisco, antropomorfa figuriner av grön sten från trakten av Juanacatlán, Oxaca, samt ett flertal sländtrissor, stenpärlor och pilspetsar av svart obsedian alla saknade specifik fyndplats. Samlingen innehåller t.ex. också en grodliknande keramikskål från Iguala, Guerrero. Gåva av fru Nelly Wäsström, Veracruz, Mexico. Inkom GEM 830505. Katalogiserad av Dan Rosengren 860227
1Arkeologisk samling från Peru. Gåva B.A: Runneström. Inkom GEM 900123. Bengt Runneströms kommentarer om samlingen: "Bifogar också listan över föremålen i textilsamlingen med allt jag vet om dem, vilket i sanning inte är särskilt mycket beroende på jag inte varitmed där föremålen plockats upp. Däremot har jag rest ut till folket i Chancay, de som lever på gravplundring, för att se hur det går till: De går ut till de ställen i öknen där de sedan länge vet att det finns gravar i sanden. De har en lång, smal järnstång med sig, som de penetrerar sanden med, där de tror att en grav kan ligga. När de känner att järstången gått igenomnågot ihåligt, hårt (en kruka); dra de up järnstången och borjar gräva. Mumien kan sedan lastas direkt in i en baklucka på någon samlares bil, eller så slängs den, samt krukan i sanden och endast det värdefulla tas till vara för senare avsalu."
1Arkeologisk samling från Peru bestående av en mantel och tre peruker. Gåva av Bo Marking, Stockholm. Inkom VKM 2001-08-10.
1Arkeologisk samling från Peru bestående av ett textilfragment och tre små lerhuvuden. Gåva av Åsa Karin Karlsson, Uddevalla och Tor Jonson, Lerum. Inkom VKM 2003-03-25.
1Arkeologisk samling från Pocahontas, Arkansas, Nordamerika samlad och skänkt av mr. Ernest Wenzel, Maynard Rte, Pocahontas, Arkansas, U.S.A.
1Arkeologisk samling från Puerta de San José, dept. Belén, prov. Catamarca, Argentina inköpt av W.A. Ruysch van Gorkum för kr.
1Arkeologisk Samling från Rio Beni, Bolivia Samlingen skänkt av Fil Dr John av Klercker, Skänör. Föremålen insamlade av Dr. O. Tenz, Bremen. Om insamlingen har Dr. Tenz meddelat: "Die Töpfe wurden bei Uferabstürzen am Rio Beni zwischen Riberalta und Rurenabaque gefunden". (Från generalkatalog 1928-1931. adri 030128)
1Arkeologisk samling från sydvästra Colombia. Köp från hr. Bo Carlo, Malmö. Inkom GEM 1978-11-14. Katalogiserad av Sven Erik Isacsson.
1Arkeologisk samling från Tanzania. Gåva av rektor Stig Lund-Jensen, Floda. Inkom GEM 1974. Katalogiserad av Carl-Axel Silow.
1ARKEOLOGISK SAMLING från TLATILCO, nära NAUCALPAN, ESTADO de MEXICO Gåva av insamlaren Fredrick A. Peterson, 154 San Luis, Potosi, Mexico D.F.
1Arkeologiskt figurlerkärl enligt uppgift från "Quimbaya", Colombia. Förvärv genom byte med ägaren, ambassadsekreterare Ulf Lewin, Stockholm mot GEM:s två föremål 1961.30.0004 och 1961.30.0060, keramikföremål från Parita, Provinsen Herrera, Panamá. Bytet anmält och godkänt i Etnografiska Museets råd 1970-11-30. För korrespondens om bytet hänvisas till GEM:s korrespondens 1970, brev från Lewin av 1/10 och 26/11 1970 samt GEM:s svar av 1/12 1970. Katalogisering 1970-12-02 av S. Henry Wassén.
1Arkeologiskt föremål, ett människohuvud av sten, i Mezcala-stil och troligen från Guerrero, västra Mexico. Föremålet till Göteborg i en kurirsändning och skänkt till museet av förre ambassadören Claes Westring i Lima den 13 december 1966.
1Arkeologiskt föremål av lergods, liggande människa med fastbundna armar. Troligen från taraskisk kultur, västra Mexiko, Colima. Köp under museichef Henry Wasséns resa i U.S.A. Southwest 1969 i Tom Bahti Indian Art Shop, Tucson, Arizona, för dollars 16:20 den 6 augusti 1969. Fotostat av originalkvitto har bifogats originalkatalogen.
1Arkeologiskt hängsmycke från Nya Zeeland. Gåva av hovsångerskan Marianne Mörner, Stockholm, genom Gunnel och Karl Erik Larsson den 5 december 1967.
1Arkeologiskt lerkärl med grepe. Föremålet lämnades utan annan upplysning än "Bolivia" och "höglandet" som gåva av prefekten i La Paz, Dr Edgar Poblete, till museichef H. Wassén vid dennes besök hos prefekten den 18 augusti 1970. Hemsändningen fördröjdes av många orsaker så att kärlet har antecknats som anlänt i slutet av 1970. Kärlet stod "händelsevis" på en bokhylla i tjänsterummet och gavs utan kommentarer och sannolikt utan samband med samlingen 1970.19. Katalogisering av S. Henry Wassén.
1Arkeologisk tunika från Pachacamac, Peru. Gåva till GEM av Dr Leo P Biese, Hill, New Hampshire, USA 1985. Inkom GEM 850909. Katalogiserad av Sven-Erik Isacsson 860109.
1Asien? Gåva av Majken Askeborg, VA Frölunda. Inkom GEM 1990-07-20.
1Avförd till undervisningsavdelningen