logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTOriginal: skiss eller foto

CountValue
113.417. Foto finns på originalkort.
113.418. Foto finns på originalkort.
113.419. Foto finns på originalkort.
113.420. Foto finns på originalkort.
213.422. Foto finns på originalkort.
313.424. Foto finns på originalkort.
113.425. Foto finns på originalkort.
113.435. skiss
113.436. skiss
313.437
1131413 Bild
113407 Foto
113 415 Foto finns på originalkort.
113 418 Foto finns på originalkort.
113427 Foto
113440-13442 Skiss
113446-13447 Skiss
50Bild
1Bild, svartvit
1Bild & Färgteckning
6Bild & Skiss
1Bild 2 st.
1bild nr: 15.993
1bild nr: 15271
1bild nr: 16314 (s), 16993(s)
1bild nr: 16315 (s), 16996(s)
1bild nr: 16991(s)
1bild nr: 16992(s)
1bild nr: 16994(s)
1bild nr: 16995(s)
1bild nr: 16997(s)
1bild nr: 16998(s)
1bild nr: 16999(s)
1bild nr. 13 812
2bild nr 13.408 Foto finns på originalkort.
1bild nr 13.408 Foto finns på originalkort.v
1bild nr 13.409 Foto finns på originalkort.
2bild nr 13.411 Foto finns på originalkort.
1bild nr 13.412 Foto finns på originalkort.
1bild nr 13.412 Foto finns på originalkort.v
2bild nr 13.413 Foto finns på originalkort.
1bild nr 13.416 Foto finns på originalkort.
1bild nr 13.416 Foto finns på originalkort.v
1bild nr 13.421 Foto finns på originalkort.
2bild nr 13.425 Foto finns på originalkort.
1bild nr 13.426 Foto finns på originalkort.
1bild nr 13.428 Foto finns på originalkort.
1bild nr 13.432 Foto finns på originalkort.
1bild nr 13.433 Foto finns på originalkort.
1diabilder
1Färgbild
1Färgteckning
1817foto
1foto (bildnr:13775)
1foto (bildnr:13776)
1Foto (fel:bild av 322b)
1Foto (fel:bild av322c)
1foto (har fallit bort)
1foto + skiss
1foto 13407
2foto 13410
3foto 13414
1foto 13417
1foto 13429
2foto 13431
10Foto finns på originalkort.
28Foto finns på originalkort. Foto Hedin-expeditionen.
2Foto och skiss
1fotos
2inget
2nr. 13 800
1nr. 14.225Foto finns på originalkort.
4Pima.
1s
1se 1939.70.0288a
1se skiss på 19.1.227
1se skiss på 19.1.231
9skalenlig skiss
75299skiss
1skiss, se kort 181a
3Skiss, tonskala
1skiss/foto
1Skiss (baksidan)
1skiss (del av mönstret)
1skiss (del av textil)
1skiss (del av textilen)
1skiss (del av textilier)
1Skiss (endast 0383b)
11skiss (i gen. kat.)
1skiss (i gen. kat.) >obs
1skiss (på 0004o)
2skiss (på 0102c)
1skiss (på 1923.07.0022d)
1skiss (på 1923.07.0023b)
1skiss (på 27.29.22a)
1skiss (på kort 25.14.268a)
1skiss (prov ur saml.)
1skiss + foto
1Skiss + tonskala
1Skiss 2 st.
2skiss-foto
1skiss och
1skiss och avtryck 13444
2skiss och avtryck 13445
5skiss och bild
922skiss och foto
2skiss och skiss
1skiss på 1924.16.48c
1skiss på kort 19.6.215
1skiss på kort 19.6.304
2skiss på kort 19.6.457
1skiss på kort 19.6.499
1skiss se kort 19.06.37
1skiss se kort 19.6.183