logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTTillståndsbedömning

CountValue
1a: En bit saknas på bottenplattan. Bandet som håller samman basten har lossnat. "Rufsig". b: En kraftig spricka i bottenplattan, och delat den mitt itu. Något "rufsig" bast.
1a: Metalltråden som är tvinnad runt ena änden har lossat, ej i ordning mer. b: Båda metalltrådarna har lossat från sin tvinning och ordning. I övrigt i god kondition.
1a: Några tagelstrån har brustit på fiolen. I övrigt i god kondition. b: God kondition.
1a:Vit beläggning som ligger djupt i ytan.
1a)Avlägsna sediment inför osteologisk undersökning b) rensa, avlägsna lim c) Avlägsna sediment inför osteologisk/odontologisk undersökning
1a)ben fragment täckt av hårt kalcit skikt mycket tidsödande och riskabelt att avlägsna mekansikt. b) övre käke med tänder . lösare sediment än ovan gamla limrester c)sediment, som a, på mandible som har tidagre lagningar tre delar en bit saknas.
1a)Ena ögat har avlägsnats (skadegörelse). Pupillen låg lös i ögonhålan. Förvaras nu ateljén. Övriga delar till ögat (ögonlock, lob) återfanns ej. b) skada vid halsen, ca 5 cm jack som av en sko som trampat (obs! ej exakta angivelser, minnesbild)
1a)Insidan ser mycket ren ut., några vita "kalk" fläckar Utsidan har en del vita tjocka kalk fläckar. Ytan är lite karackelerad och torr. b)Insidan är täckt av ett lager "kalk" Utsidan är fläckvis täckt av ett lager "kalk"
1a)Kraniedel: ansikte. Sandig. Spricka tvärs över tand. Skör. b)Urna: mycket smutsig verkar dock inte ha usatts för mögelangrepp så som flera andra i samlingen. Kraftigt skadad hela främre partiet sönder ,gips och keramikskärvor (ett femtiotal i keramik) låg i urnan tillsammans med gammalt skräp.
1a)oehört dammigt annars i god kondition b)På själva föremålet sitter en stor etiket med ett gammal nummer som stämmer inte. Två S formad krok har lossnat från gamla lagningen.
1a)rensas inför osteologisk undersökning b)rengöras, märka upp lösa skärvor
1a+b) Rensas Tvätta med bunden fukt
1a-d. uppvisar tydliga insektsangrepp, gammal skada, många hål och kala ytor där pälshår saknas. b är trasiga vid lägre delen av buken. c-d uppvisar gamla mögelskador 2019-07-19 (IL).
2Affischen är laminerad mellan plastfolie som är gulnad och är på väg att lossna. Affischen har ett tvärgående vikmärke och ett antal fläckar på framsidan. På baksidan i hörnet sitter små bitar av kardborreband. Det finns även hål i hörnen efter nålar. På baksidan finns även en längsgående gammal vattenskada.
1Affischen är skadad. Pappret har rivskador längs kanten, huvudsakligen i nedre kanten. Hela affischen ser sliten ut. Baksidan har fuktskador och skador i pappret. Troligen har affischen varit upplimmad och sedan tagits ner.
1aktiv konservering
1Alla metallsträngar saknas. Ligger separat i silkespapper tillsammans med föremålet.
1Analysera korr. prod. avlägsna korr .prod.
1analyseras och rengöras
1Antropmorf keramik svart glacerad, fläck (typ shellack) vid navel. Utställd mellan 1994-2000, monterad med vax under fötterna
1Antropomorf keramik, terracottafärgade rester på framsida. Höger hand saknas, liksom dlear av fötter.Mörk keramikkärna. Utställd mellan 1994-2000, monterad med vax bak på huvudet.
1antropomorf keramik.Utställd mellan 1994-2000, monterad med vax; nacke samt under fötter
1Armbandet är av på ett ställe. Med mindre materialbortfall som följd.
1Armen avbruten.
1Att juteväven avlägsnas för att ej bidra i nedbrytningen av textilen.
1Avdamm.
37Avdamma
1Avdamma ,limma ihop lösa delar och få bort rester av ful gammal lagning
1Avdamma, rengöra
20Avdamma ,rengöra
2Avdamma ,rengöra,Justera lagningar
1Avdamma ,rengöra ,justera lagningar
2Avdamma,rengöra.
2Avdamma ,rengöra.
2Avdamma ,rengöra och justera lagningar
30Avdamma.
1Avdamma .
1Avdamma.rengöra
2Avdamma och justera gamla lagningar.
2Avdamma och justera lagningar.
1Avdamma och limma fast fötter .
1Avdamma och limma fast huvudet.
4Avdamma och limma fast lösa delar
1Avdamma och limma fast lösa delen
3Avdamma och limma ihop delarna.
5Avdamma och limma om gamla lagningar
1Avdamma och limma om gamla lagningar.
1Avdamma och limma om gamla lagningar.
1Avdamma och limma om lagningen
43Avdamma och Rengöra
1Avdamma och rengöra samt laga om gamla lagningen.
24Avdamma Rengöra
7Avdammas
1Avdammas ,extra fula lagningar skrapas bort.
9Avdammas.
1Avdammas och limma halsen
1Avdammas och limma handtaget
1Avdammas och limma hornet
2Avdammas och limma om gamla lagningar
14Avdammas och limma om gamla lagningar.
1Avdammat , limma lösa delar .
1Avdammning och limma fast höger armen
1avgöra vad det är för beläggning
1avlägnsa vax
1Avlägnsa Vax.
2Avlägsa vax
3avlägsna ängerresterna.
1avlägsna blyerts bokstäver (estetiskt störande)
1Avlägsna etikett. Rengöras Dölj lösa trådar inför utställning
4Avlägsna fläckar
1Avlägsna kartong, den skaver vid kanter samt är troligtvis sur. ta bort belastning på skadade partier, återskapa form.
1Avlägsna korrosion BTB behandla
1Avlägsna korrosion rengöras
1Avlägsna korrosion Rengöras Sammanfoga brottet
1Avlägsna korrosionsprodukter Rengöra
1Avlägsna korrosionsprodukter rengöras inför utställning.
1Avlägsna lack Rensas Rengöras
1Avlägsna limrester
1Avlägsna limrester. Sammanfoga de sju delarna. Avlägsna korr. produkter. Rengöras.
1Avlägsna mekaniskt
1Avlägsna metalltråd Rengöras fäst lös flaga nedre kant, mitt
1Avlägsna mögel och smuts.
1Avlägsna nål.
1Avlägsnande av damm.
10Avlägsna plasten och ersätta den med syrafritt papper. (Optimalt hade varit att montera om växten på nytt papper).
1Avlägsna shellack Putsas inför utställning
1avlägsna silkepapper.
1Avlägsnas vax
1avlägsna tejp
1Avlägsna utfällningar och korrosion.
37Avlägsna vax
1Avlägsna vax, avdamma
1Avlägsna vax, rengöra
1Avlägsna vax, rengöras
2Avlägsna vax ,rengöras
1avlägsna vax, ytrengöra
3Avlägsna vax.
1Avlägsna vax Fylla i gammal märkning av föremåls nr.
1Avlägsna vax- och limrester
1Avlägsna vax Torrengöra
1Avlägsna vax ytrenöra
1avlägsna ytdamm
1avläsna sulfiden.
1Avskav (troligen från användningen) utmed ytterkanten. Ytsmuts. I övrigt god kondition.
1Avskavd i nederkant. God kondition.
1Avslag av delar av mynningskanten samt ett avslag på hänkeln. Ytsmuts.
1Avslag av den ena spetsen av trähandtaget.Läderremmen har torkat i sin form. Ytsmuts.
1Avslag med materialförlust av trähandtagets övre kant. Delar av metallblecket på handtaget saknas partiellt, eller har fläkts upp. Ytsmuts.
1Avslag och sprickor i trähandtaget. Lindningen av koppartråd har lossat från lindningen i handtagets övre kant. I övrigt i god kondition.
1Avslag på figurens vänstra hand. Avslag och materialbortfall i trädelens nederkant. I övrigt i god kondition.