logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTKonserveringsåtgärd - Utförd

CountValue
1a)avdammades med mjuk borste och sen dess tvättades med etanol. b)avdamades med mjuk borste och trasa,lössa delar limmades fast med paraloid löst i aceton.
1a)borstat med mjuk borst, bammupinne för att luckra upp sand. b) dammsugit med borste
1a)en hel del sediment har lämnats kvar eftersom det håller upp sköra skelettdelar b)trasiga gipsskärvor kasserades, skräp + lösa skärvor förvaras tillsvidare intill krukan i märkt förvaring (fragment har ej separat märkning)
1a)fragment syrapreparerades i 2 % ättiksyra. b) lim löstes med en droppe aceton c)fragment syrapreparerades i 2 % ättiksyra.
1a)rensad b)rensad med skalpell
1a)Sediment (kalklikt) lager har sparats på på skärvans utsida b)"kalklager" sparat på in- & utsida (samt i skåror och hål där kalklagret är blandat med nedbruten keramik.
2a) Tvättat mars 1977. GS.
1a)vättad med avjoniserat vatten b) tvättad med avjoniserat vatten samt med etanol
1Aavdammades med mjuk trasa.
1Aavdammas med mjuk trasa.
1a-d. monterades ned från gammal montering. Monteringen bestod av en träställning och tidningspapper fyllt med ett halmliknande material. Tidningspappret var från 1931 så troligen härstammade monteringen från utställning gjord på 1930-talet. För att hålla föremålens form ersattes gammal montering med syrafrittpapper 2019-07-19 (IL).
1Armen limmades fast med PVC trälimm
3Avborstad i avjoniserat vatten. Ultraljudsbad i konc. etanol ca 1 minut
1avborstad i koncentrerad etanol
1Avdammades
1Avdammades med borste.
16Avdammades med mjuk borste
8Avdammades med mjuk borste.
1Avdammades med mjuk borste.
1Avdammades med mjuk borste.Rengjord Med enzymer på bomulltops.tvättad med etanol
1Avdammades med mjuk borste lagningar justerades mekanisk med hjälp av skalpell.
5Avdammades med mjuk borste och pensel
2Avdammades med mjuk borste och trasa
1Avdammades med mjuk borste och trasa.
1Avdammades med mjuk borste och trasa b: Dammsugning med mjukt penselmunstycke.
2Avdammades med mjuk borste och trasa b: Dammsugning samt avtorkning med mjuk trasa.
30Avdammades med mjuk pensel
1Avdammades med mjuk pensel ,fula lagningar justerades och skrapades bort med hjälp av skalpell.
6Avdammades med mjuk pensel.
3Avdammades med mjuk pensel..
1Avdammades med mjuk pensel. Lösa delar limmades fast med paraloid löst i aceton.
1Avdammades med mjuk pensel och rengjort med enzymer på bomulltops
1avdammades med mjuk pensel och trasa
29Avdammades med mjuk trasa
1Avdammades med mjuk trasa,lagningen togs bort men ej lagad
16Avdammades med mjuk trasa.
2Avdammades med mjuk trasa .
1Avdammades med mjuk trasa.
1Avdammades med mjuk trasa.Fula lagningar justerades och skrapade bort mekaniskt.
1Avdammades med mjuk trasa fula lagningar justerades mekanisk
2Avdammades med mjuk trasa fula lagningar justerades mekanisk.
1Avdammades med sot svam och mjuk trasa
1Avdammades med spec.svamp (sot svamp)
1Avdammades och putsades med mjuk trasa med hänsyn till torkoser.
3Avdammades och rengjort med sotsvamp
1Avdammad med mjuk pensel
1avdammat
2Avdammat med mjuk trasa
1Avjoniserat på bomullstops
1Avjoniserat vatten med mjuk trasa
9avjoniserat vatten på bomullstops
1avjoniserat vatten på bomullstops, därefter (mot keramikyta) konentrerad etanol på bomullstops.
3Avjoniserat vatten på bomullstops.
1avjoniserat vatten på bomullstops samt borste
1avjoniserat vatten på bomullstops samt på borste (ytan borstad)
1avjoniserat vatten på borste
1avlägsanat vax mekaniskt med skalpell
2avlägsnat medkaniskt med bambupinne
1avlägsnat mekaniskt
1avlägsnat mekaniskt med skalpell
1avlägsnat mekaniskt med skalpell och bambupinne
1avlägsnat metalltråd flaga säkrad med Acronal
1avlägsnat vax med skalpell och bambupinne.
2avlägsnat vax mekaniskt