logo

Carlotta - the museum database

bild

1923.06.0011 :: kärl

Object description

Fragment av lerkärl, Tlaloc-huvud.

Orig. nummer IV Ca 26964.

Regnguden Tlaloc med den typiska ansiktsframställningen, ansiktet bildas av vindlingarna av två ormar, av vilka vanligen endast rudiment kvarstå, >

> ringarna runt ögonen samt de slingor, i båda ändarna inåt böjda, som utgör överläppen, samt med den spetstandade kronan, symbol för molnen (mixxotl).

  • Inventarienummer - Beskriver (1)