logo

Carlotta - the museum database

bild

Göteborgs Stadsmuseum

Object description

Göteborgs Stadsmuseum, beläget i Ostindiska huset som upptar ett helt kvarter vid Norra Hamngatan i Göteborg, är ett museum över staden Göteborg och dess historia. Göteborgs stadsmuseum är en del av Göteborgs stads kulturförvaltning som lyder under Göteborgs kulturnämnd.

Historik

I sin nuvarande form bildades museet den 1 juli 1993 genom en sammanslagning av Göteborgs arkeologiska museum och Göteborgs historiska museum, som båda tidigare hade sina lokaler i Ostindiska huset och som också gått under samlingsnamnet Göteborgs museum. Det har funnits museisamlingar i Ostindiska huset sedan 1800-talets början. Även Göteborgs industrimuseum, Göteborgs skolhistoriska samlingar och något senare Göteborgs teaterhistoriska museum blev en del av stadsmuseet.

Sammanslagningen av dessa fem museer resulterade i ett stadsmuseum med omkring 1 miljon föremål och 2 miljoner fotografier. I samband med sammanslagningen påbörjades också en stor renovering och ombyggnad av Ostindiska huset. Stadsmuseet nyöppnade den 1 juli 1996. (wikipedia, 2011-01-10)

Visat namn
Göteborgs Stadsmuseum
SMVK-EM - samma som
2277155
Annat namn
Göteborgs historiska museum; GHM; G. H. M.; GAM; G. A. M.; Göteborgs arkeologiska museum; Göteborgs museum
Verksamhet
museum
Objekttyp
Organisation
Beskrivning

Göteborgs Stadsmuseum, beläget i Ostindiska huset som upptar ett helt kvarter vid Norra Hamngatan i Göteborg, är ett museum över staden Göteborg och dess historia. Göteborgs stadsmuseum är en del av Göteborgs stads kulturförvaltning som lyder under Göteborgs kulturnämnd.

Historik

I sin nuvarande form bildades museet den 1 juli 1993 genom en sammanslagning av Göteborgs arkeologiska museum och Göteborgs historiska museum, som båda tidigare hade sina lokaler i Ostindiska huset och som också gått under samlingsnamnet Göteborgs museum. Det har funnits museisamlingar i Ostindiska huset sedan 1800-talets början. Även Göteborgs industrimuseum, Göteborgs skolhistoriska samlingar och något senare Göteborgs teaterhistoriska museum blev en del av stadsmuseet.

Sammanslagningen av dessa fem museer resulterade i ett stadsmuseum med omkring 1 miljon föremål och 2 miljoner fotografier. I samband med sammanslagningen påbörjades också en stor renovering och ombyggnad av Ostindiska huset. Stadsmuseet nyöppnade den 1 juli 1996. (wikipedia, 2011-01-10)

Ort - verksamhet
Göteborg
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org; commons.wikimedia.org
Källor - http
collections.smvk.se; 62.88.129.39
Datum - registrering
2011-01-10

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.