logo

Carlotta - the museum database

1955.13

Object description

1955.13.0001-0587

Etnografisk samling från flera världsdelar, främst Afrika, vilken erhållits som gåva av The Wellcome Historical Medical Museum i London den 19 april 1955. Samlingen består i stor utsräckning av vapen.

+++

Katalogiseringen av Wellcome-samlingen påbörjades av intendent Stig Rydén och fortsattes av intendent Karl Erik Larsson, vilken sommaren 1959 assisterades i detta arbete av pastor Olle Ericsson, Alingsås. Då i stor utsträckning efterbestämningar måste göras, kan flera uppgifter gällande föremålens attribuering endast betraktas som preliminära.

Samlingsnummer
1955.13
text ur generalkatalogen

1955.13.0001-0587

Etnografisk samling från flera världsdelar, främst Afrika, vilken erhållits som gåva av The Wellcome Historical Medical Museum i London den 19 april 1955. Samlingen består i stor utsräckning av vapen.

+++

Katalogiseringen av Wellcome-samlingen påbörjades av intendent Stig Rydén och fortsattes av intendent Karl Erik Larsson, vilken sommaren 1959 assisterades i detta arbete av pastor Olle Ericsson, Alingsås. Då i stor utsträckning efterbestämningar måste göras, kan flera uppgifter gällande föremålens attribuering endast betraktas som preliminära.

Världsdel - ursprung
Afrika