logo

Carlotta - the museum database

022030 :: Walter Kaudern, läger, sovplats, arbetsplats, människa

Object description

Fil. dr. Walter Kaudern i sitt arbete på ön

Mahakamby. Jfr. bild 89 i Walter Kaudern: På Madagaskar. Foto exp.

Object description

Motiv/Gegenstand der Aufnahme: [negativkuvert borta]

Neg.: 14028. Bild 22030. 4. [blyertsanteckning]

Makamby 1912 (folk). [blyertsanteckning]

[Skrift på foto och fotograf] Makamby aug. 1912 W. Kaudern.

Fotonummer
022030
Neg. nr
014028
Dianummer
647
Motivord
Walter Kaudern; läger; sovplats; arbetsplats; människa
Händelse - var närvarande vid
Walter Kauderns andra expedition till Madagaskar (1911-1912)
Beskrivning
Med ekonomiskt stöd av bl a kronprins Gustaf Adolf reste Kaudern 1911 än en gång till Madagaskar, nu i sällskap med sin hustru Teres, som tycks ha varit den första svenska kvinnliga medarbetaren i en vetenskaplig expedition. Sonen Johan Valter föddes i maj 1912. Det stora botaniska, zoologiska o etnografiska material som insamlats lämnades till Naturhistoriska riksmuseet.
Namn - avbildad
Kaudern, Walter (1881-03-24 - 1942-07-16), filosfie doktor, intendent, museichef
alt
Beskrivning
Kaudern tog doktorsgraden i zoologi vid Stockholms universitet 1910. Intendent vid geologiska och mineralogiska avdelningen Göteborgs museum 1928 och vid Nordenskiölds frånfälle 1932 tf indent vid etnografiska avdelningen och dess chef från 1934 till sin död 1942. Startade tidskriftserien Etnologiska studier 1935. Expeditioner: Två resor till Madagaskar 1906/07 och 1912/13, där merparten av det insamlade etnografiska materialet finns på etnografiska museet i Stockholm. (se saml. 1907.58 resp. 1913.6) 1916-1921; expeditionen till Celebes/Sulawesi tillsammans med frun Teres och deras två barn.Syftet va fr a zoologiska studier på ön som intar en särställning mellan Asien och Australien avseende både flora och fauna, men intresset för etnografin och människorna tog överhanden. Kaudern återvänder med fler än 3000 föremål, hundratals fotografier, teckningar och ritningar samt 15 oljemålningar. Det vetenskapliga resultatet publicerades i serien Ethnographical studies in Celebes.Det zoologiska materialet från Sulawesi finns på Göteborgs Naturhistoriska Museum.
Källor - http
libris.kb.se, 62.88.129.39, www.geni.com, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Sökord
folk
Beskrivning

Fil. dr. Walter Kaudern i sitt arbete på ön

Mahakamby. Jfr. bild 89 i Walter Kaudern: På Madagaskar. Foto exp.

;

Motiv/Gegenstand der Aufnahme: [negativkuvert borta]

Neg.: 14028. Bild 22030. 4. [blyertsanteckning]

Makamby 1912 (folk). [blyertsanteckning]

[Skrift på foto och fotograf] Makamby aug. 1912 W. Kaudern.

Geografiskt namn - annat
Ön Mahakamby, Madagaskar.
Ort - fotograferad i
Makamby
Land - fotograferad i
Madagaskar : Afrika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Världsdel - fotograferad i
Afrika
Referens - Publicerad i
Kaudern, Walter (1913). På Madagaskar: Med 103 bilder och 2 kartor. Stockholm: Bonnier
Källor - http
libris.kb.se
Fotodatum
1912-08
storlek
Sk.
Tidpunkt, katalogkort
1951
bildrättigheter
VKM
Datum - registrering
2011-04-14