logo

Carlotta - the museum database

011045 :: porträtt, papuaner, män, grupporträtt

Object description
Motiv: Papuanska typer. Lokal: Nya Guinea. Foto för skioptikon, datum okänd, erhållen gm. köp av Dr. Kaunderns bildmaterial, 1947. Publ. C.G. Rawling: The Land of the New Guinea Pygmies. London 1913, pl. vid p. 50. (katalogkort)