logo

Carlotta - the museum database

011080b :: Gravplats

Object description

Gravplats vid övre Bian. Denna ligger här i den hydda där den döde brukade sitta. De målade skallarna - tagna vid huvudjakt - är gravgåvor. Bland dessa syns två sahr (tabu)-tecken. P. Wirz: Die Marind-anim von Holländisch-Süd-Neu-Guinea. Bd.I. Teil III. Hamburg 1922. Tafel 12:3. Se text p. 136 f.

Bildark: 11080. Neg. nr: 6443.