logo

Carlotta - the museum database

011046 :: grupporträtt, dvärgfolk, pygmeer, byggnad, hus, porträtt

Object description
Motiv: Wambirimi byn. Lokal: Nya Guinea. Stam: Tapiro. Foto för skioptikon, datum okänd, erhållen gm. köp av Dr. W. Kauderns bildmaterial, 1947. Publ. C. G. Rawling: the Land of the New Guinea Pygmies. London 1913, pls. vid pp. 116, 124 och 250. (katalogkort)
Bildarkivnummer
011046
Neg. nr
006392; 006393; 006394
Dianummer
1032
Motivord
grupporträtt; dvärgfolk; pygmeer; byggnad; hus; porträtt
Etnisk grupp
tapiro
Tidpunkt - förvärv till museet
1947
Namn - fotograf
Rawling, Cecil Godfrey (1870-02-16 - 1917-10-28), upptäcktsresande
alt
Beskrivning
Cecil Godfrey Rawling, född 1870, död 1917, engelsk soldat och upptäcktsresande.
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Viaf - samma som
viaf.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
en.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - förvärvat från
Kaudern, Walter (1881-03-24 - 1942-07-16), filosfie doktor, intendent, museichef
alt
Beskrivning
Kaudern tog doktorsgraden i zoologi vid Stockholms universitet 1910. Intendent vid geologiska och mineralogiska avdelningen Göteborgs museum 1928 och vid Nordenskiölds frånfälle 1932 tf indent vid etnografiska avdelningen och dess chef från 1934 till sin död 1942. Startade tidskriftserien Etnologiska studier 1935. Expeditioner: Två resor till Madagaskar 1906/07 och 1912/13, där merparten av det insamlade etnografiska materialet finns på etnografiska museet i Stockholm. (se saml. 1907.58 resp. 1913.6) 1916-1921; expeditionen till Celebes/Sulawesi tillsammans med frun Teres och deras två barn.Syftet va fr a zoologiska studier på ön som intar en särställning mellan Asien och Australien avseende både flora och fauna, men intresset för etnografin och människorna tog överhanden. Kaudern återvänder med fler än 3000 föremål, hundratals fotografier, teckningar och ritningar samt 15 oljemålningar. Det vetenskapliga resultatet publicerades i serien Ethnographical studies in Celebes.Det zoologiska materialet från Sulawesi finns på Göteborgs Naturhistoriska Museum.
Källor - http
libris.kb.se, 62.88.129.39, www.geni.com, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Beskrivning
Motiv: Wambirimi byn. Lokal: Nya Guinea. Stam: Tapiro. Foto för skioptikon, datum okänd, erhållen gm. köp av Dr. W. Kauderns bildmaterial, 1947. Publ. C. G. Rawling: the Land of the New Guinea Pygmies. London 1913, pls. vid pp. 116, 124 och 250. (katalogkort)
Geografiskt namn - annat
Byn Wambirimi, Holl. Nya Guinea.; Nya Guinea; Melanesien
Ort - fotograferad i
Wambirimi
Land - fotograferad i
Papua Nya Guinea : Oceanien
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Världsdel - fotograferad i
Oceanien
Referens - Publicerad i
Rawling, C. G. (1913). The land of the New Guinea pygmies: an account of the story of a pioneer journey of exploration into the heart of new Guinea.. London: Seeley
Källor - http
archive.org, libris.kb.se
Fotodatum
1909 [?]
storlek
Sk.
Tidpunkt, katalogkort
1951
bildrättigheter
inga rättigheter