logo

Carlotta - the museum database

010994 :: vindskärmar

Object description
Motiv: Vindskärmar hos semang. Efter. N. Annandale och H.C. Robinson. Lokal: Perak, Malaya. Stam: Semang. Foto för skioptikon, erhållen gm. köp av Dr. W. Kauderns bildmaterial, 1947. Publ. G. Buschan: Ill. Völkerkunde, II, Abb. 477. Stuttgart 1923. (katalogkort)
Fotonummer
010994
Neg. nr
006328
Dianummer
1033
Motivord
vindskärmar
Etnisk grupp
semang
Tidpunkt - förvärv till museet
1947
Namn - förvärvat från
Kaudern, Walter (1881-03-24 - 1942-07-16), filosfie doktor, intendent, museichef
alt
Beskrivning
Kaudern tog doktorsgraden i zoologi vid Stockholms universitet 1910. Intendent vid geologiska och mineralogiska avdelningen Göteborgs museum 1928 och vid Nordenskiölds frånfälle 1932 tf indent vid etnografiska avdelningen och dess chef från 1934 till sin död 1942. Startade tidskriftserien Etnologiska studier 1935. Expeditioner: Två resor till Madagaskar 1906/07 och 1912/13, där merparten av det insamlade etnografiska materialet finns på etnografiska museet i Stockholm. (se saml. 1907.58 resp. 1913.6) 1916-1921; expeditionen till Celebes/Sulawesi tillsammans med frun Teres och deras två barn.Syftet va fr a zoologiska studier på ön som intar en särställning mellan Asien och Australien avseende både flora och fauna, men intresset för etnografin och människorna tog överhanden. Kaudern återvänder med fler än 3000 föremål, hundratals fotografier, teckningar och ritningar samt 15 oljemålningar. Det vetenskapliga resultatet publicerades i serien Ethnographical studies in Celebes.Det zoologiska materialet från Sulawesi finns på Göteborgs Naturhistoriska Museum.
Källor - http
libris.kb.se, 62.88.129.39, www.geni.com, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Beskrivning
Motiv: Vindskärmar hos semang. Efter. N. Annandale och H.C. Robinson. Lokal: Perak, Malaya. Stam: Semang. Foto för skioptikon, erhållen gm. köp av Dr. W. Kauderns bildmaterial, 1947. Publ. G. Buschan: Ill. Völkerkunde, II, Abb. 477. Stuttgart 1923. (katalogkort)
Geografiskt namn - annat
Perak, Malaya.
Region - fotograferad i
Perak
Land - fotograferad i
Malaysia : Asien
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Världsdel - fotograferad i
Asien
Referens - Publicerad i
Buschan, Georg. & Byhan, A. (red.) (1923). Illustrierte Völkerkunde: in zwei Bänden / T. 2:1, Australien und Ozeanien ; Asien.. 2. und 3., vollst. umgearb. und wesentlich verm. Aufl. Stuttgart: Strecker und Schröder
alt
Källor - http
openlibrary.org, libris.kb.se, libris.kb.se
storlek
Sk.
Tidpunkt, katalogkort
1951
bildrättigheter
inga rättigheter