logo

Carlotta - the museum database

1939.70.0022 :: mössa, Lappmössa

Object description

Lappmössa för man, köpt i Gällivare och skänkt av Doktor August Bondesson.

Mera i bruk finska Karesuando-området, nu helt försvunnit.

Stein Lango

Inventarienummer
1939.70.0022
generalkatalog-nr
62966
Sakord
mössa; Lappmössa
Sakord, engelska
knit cap
kategori
personliga föremål; rituella-religiösa föremål
underkategori
huvudbonad
Etnisk grupp
samer
Materialkategori
textil
Etnisk grupp, tidigare benämning
lappar [Haga]
Namn - säljare
Bondesson, August
Beskrivning
August Bondesson, doktor
Källor - http
collections.smvk.se
etn/ark
etnografi
Obs.: Beskrivning

Om ”de fyra vädersträckens mössa”:

Kautokeino-mössan (Norsk Finnmark). Mansmössa (sam. kahper).

De fyra väderstreckens mössa, var antagligen ursprungligt en nåjdemössa. Jämför mössans design med solstrålarna på den sydsamiska trolltrumman, som också pekar i de fyra vädersträcken. Nåjden, schamanen, var samhällets religiösa ledare. Han stod för den moraliska och andliga, men även för den praktiska orienteringen i samhället (symboliserad av de fyra vädersträcken), som när han till exempel med trummans hjälp spådde var viltet befann sig eller avgjorde när man skulle flytta vidare. (ur Saga du Nord ”Trolltrummans hemlighet”)

Det är först sedan 1800-talet som de fyra vädersträckens mössa ingår i den officiella Kautokeino dräkten. (Pentikäinen, 1997:121) Kautokeino-mössan förkommer också i Karesuando, sedan 68 familjer, dvs. 274 norska Kautokeinosamer under åren 1866-71, i en följd av gränsstängningen mellan Norge och Finland år 1852, och den därav följande överexploatering av betesmarken i Norge, såg sig tvungna att flytta till Karesuando och registrera sig som svenskar.

Läs också om Karesuando mössans historia. Det är en följetång av tvångsförflyttningar!

Läs mer om gränsstängningarna och dess följder: http://www.samer.se/GetDoc?meta_id=1217

Relaterade sökningar:

Register: [alla] FOLNAM: samer OBJTXT [innehåller]:

personliga föremål

huvudbonad

Kautokeino mössa

rituella-religiösa föremål

Källor:

http://www.samer.se/GetDoc?meta_id=1217

Du Nord, Saga. Trolltrummans hemlighet. En socialantropologisk rekonstruktion av samernas förlorade naturreligion. U.a.

(av Madeleine Stirnimann, socialantropolog VKM Göteborg, 2010)

Proveniens
Norrbottens län; Kantokeino i Norska Finnmarken. [Haga]
Världsdel - ursprung
Europa
Land - ursprung
Sverige : Europa
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Typ & teknik: typ
För man.
Original: beskrivning

Lappmössa för man, köpt i Gällivare och skänkt av Doktor August Bondesson.

Mera i bruk finska Karesuando-området, nu helt försvunnit.

Stein Lango

Original: insamlat av
August Bondesson
Original: lokal
Kautokeino i Norska Finnmarken. Gammal typ (1881) nu helt försvunnit.
Original: skiss eller foto
skiss
Original: stam
Lappar
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1939, Årstryck 1940, Göteborgs museum
alt
Källor - http
books.google.se, archive.org, libris.kb.se
Datum - registrering
2000-03-28
Belongs to Samling
1939.70