logo

Carlotta - the museum database

bild

Linné, Sigvald :: professor, arkeolog, etnograf

Object description
Sigvald Linné, etnograf och arkeolog, professor samt föreståndare för Statens etnografiska museum i Stockholm 1954-66. L. intresserade sig tidigt för central- och mesoamerikansk arkeologi och gjorde flera fältarbeten i regionen. Bland hans mera kända insatser märks utgrävningarna i Teotihuacán (Archeological Researches at Teotihuacán, Mexico, 1934, och Mexican Highland Cultures, 1942) samt analysen (1948) av den karta över Mexico City från mitten av 1500-talet som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Källa: Nationalencyklopedin. /US
 1. Thumbnail
  Name:
  pil, Pilspets
  Identity:
  1926.24.0001
  Location:
  Amerika, Colombia River, Oregon, U.S.A., Nordamerika, USA
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0001
  Location:
  Amerika, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá, Volcan, Chrirqui, Panamá
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, kruka
  Identity:
  1927.21.0002
  Location:
  Amerika, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá, Volcan, Chrirqui, Panamá
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0003
  Location:
  Amerika, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá, Volcan, Chrirqui, Panamá
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  pall
  Identity:
  1927.21.0004
  Location:
  Amerika, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá, Volcan, Volcan, Chrirqui, Panamá
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  pall
  Identity:
  1927.21.0005
  Location:
  Amerika, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá, Volcan, Chrirqui, Panamá
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  Lerkärl, pall
  Identity:
  1927.21.0006
  Location:
  Amerika, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá, Volcan, Chrirqui, Panamá
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0007a-b
  Location:
  Amerika, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá, Volcan, Chrirqui, Panamá
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  visselpipa
  Identity:
  1927.21.0008
  Location:
  Amerika, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá, Volcan, Chrirqui, Panamá
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  visselpipa, Visselpipa.
  Identity:
  1927.21.0009
  Location:
  Amerika, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá, Volcan, Chiriqui, Panamá.
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0010
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0011
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0012
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0013
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0014
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0015
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0016
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0017
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0018
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0019
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0020
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0021
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl.
  Identity:
  1927.21.0022
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0023
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 25. Thumbnail
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0024
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0025
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0026
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 28. Thumbnail
  Name:
  kärl [saknas]
  Identity:
  1927.21.0027
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0028
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0029
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0030
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 32. Thumbnail
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0031
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0032
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0033
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0034
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0035
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0036
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0037
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0038
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0039
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl, Lerkärl
  Identity:
  1927.21.0040
  Location:
  Amerika, Caison, Chrirqui, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment, kärl
  Identity:
  1927.21.0041a
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment, kärl
  Identity:
  1927.21.0041b
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  fat, Kantfragment, kärl
  Identity:
  1927.21.0041c
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  avfört, bortbytt, fragment, kärl
  Identity:
  1927.21.0041d
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  avfört, bortbytt, kärl
  Identity:
  1927.21.0041e
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  avfört, bortbytt, kärl, skål
  Identity:
  1927.21.0041f
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0041g
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kantfragment, kärl
  Identity:
  1927.21.0041h
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  avfört, bortbytt, kärl, skål
  Identity:
  1927.21.0041i
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0041j
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kantfragment, kärl, skål
  Identity:
  1927.21.0041k
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  Bottenfragment, kärl
  Identity:
  1927.21.0041l
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  avfört, bortbytt, kärl
  Identity:
  1927.21.0041m
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kantfragment, kärl
  Identity:
  1927.21.0041n
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  avfört, bortbytt, kärl
  Identity:
  1927.21.0041o
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment, kärl
  Identity:
  1927.21.0041p
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  fragment, kärl
  Identity:
  1927.21.0041q
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kantfragment, kärl
  Identity:
  1927.21.0041r
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  kärl
  Identity:
  1927.21.0041s
  Location:
  Amerika, Boplats 1, Isla Saboga, Pärlöarna, Panamá, Mellanamerika, Nordamerika, Panama, Panamá

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.