logo

Carlotta - the museum database

bild

Göteborgs etnografiska museum

Object description
Göteborgs Etnografiska Museum (GEM) var ett kommunalt museum med rötter i Göteborg museum. Göteborgs museum grundades 1861 och låg då i Ostindiska huset. De etnografiska samlingarna var då en del av museet. Etnografiska avdelningen bildades år 1891 under Historiska nämnden och styrdes av Göteborgs Musei styrelse/Museistyrelsen fram till 1967. När Göteborgs Museum omorganiserades 1946 blev Etnografiska museet en självständig museiinstitution och benämndes Etnografiska museet men man hade kvar sina lokaler i Ostindiska huset. 1968-1997 styrdes museet av Museinämnden och 1997-1998 av Kulturnämnden. År 1993 omorganiserades Göteborgs stadsmuseum och då flyttade Göteborgs Etnografiska Museum till Göteborgs industrimuseums gamla lokaler i Gårda. Museet blev 1999 en del av Statens museer för världskultur men stängdes år 2000 och samlingarna flyttades till "Ebbe" på Ebbe Lieberathsgatan. Samlingarna ingår nu i Världskulturmuseet.
Visat namn
Göteborgs etnografiska museum
SMVK-EM - samma som
1079737
Annat namn
GEM
Verksamhet
museum
Objekttyp
Organisation
Beskrivning
Göteborgs Etnografiska Museum (GEM) var ett kommunalt museum med rötter i Göteborg museum. Göteborgs museum grundades 1861 och låg då i Ostindiska huset. De etnografiska samlingarna var då en del av museet. Etnografiska avdelningen bildades år 1891 under Historiska nämnden och styrdes av Göteborgs Musei styrelse/Museistyrelsen fram till 1967. När Göteborgs Museum omorganiserades 1946 blev Etnografiska museet en självständig museiinstitution och benämndes Etnografiska museet men man hade kvar sina lokaler i Ostindiska huset. 1968-1997 styrdes museet av Museinämnden och 1997-1998 av Kulturnämnden. År 1993 omorganiserades Göteborgs stadsmuseum och då flyttade Göteborgs Etnografiska Museum till Göteborgs industrimuseums gamla lokaler i Gårda. Museet blev 1999 en del av Statens museer för världskultur men stängdes år 2000 och samlingarna flyttades till "Ebbe" på Ebbe Lieberathsgatan. Samlingarna ingår nu i Världskulturmuseet.
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
libris.kb.se; www.ueforum.se; collections.smvk.se
Libris-id - samma som
224739
Datum - registrering
2010-03-11

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.