logo

Carlotta - the museum database

bild

Horisonter - Horn :: Afrikas horn i Sverige

Utställning, del av
Horisonter - Horn
Titel
Afrikas horn i Sverige
Publicerad text

Afrikas horn i Sverige

Det bor omkring 48 000 människor från Afrikas horn i Sverige. De flesta har kommit som flyktingar, andra på grund av giftermål eller studier och några har blivit adopterade som barn. En svenskfödd generation ingår också i gruppen, som representerar en stor mångfald när det gäller bakgrund, språk, religion, kunksaper, utbildning och inte minst personliga erfarenheter.

Belongs to Utställning
Horisonter - röster från ett globalt Afrika
Tidpunkt - öppnad/start
2004-12-27
Tidpunkt - stängd/slut
2007-06-14