logo

Carlotta - the museum database

bild

004991 :: indian, kroppsprydnad, kvinna

Object description

Lago rojo Aguado, NÖ. Bolivia. Två samhustrur, Huáyta och Iba.

Fotot fotograferades under expedition 1908-1909 och erhållit av Erland Nordenskiöld. Jämför tafla 12 i Nordenskiölds "Indianer och Hvita". Stockholm 1911. (Katalogkort)

Bildarkivnummer
004991
Neg. nr
001545
Motivord
indian; kroppsprydnad; kvinna
Etnisk grupp
chacobo
Händelse - var närvarande vid
Hernmarckska expeditionen (1908-1909)
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning
Hernmarckska expeditionen 1908-09 till Bolivia och Argentina. Deltagare var Erland Nordenskiöld, Carl Moberg och kalfaktor Andersson.
Namn - fotograf
Nordenskiöld, Erland (1877-07-19 - 1932-07-05), etnograf, friherre, professor
alt
Beskrivning

Friherre, fil.hedersdr., professor, forskningsresande, etnograf.

Född 19 juli 1877, död 5 juli 1932.

Son till Adolf Erik och Anna Nordenskiöld.

Amanuens vid Riksmuseets etnorgrafiska avdelning i Stockholm 1906-1907.

Chef för etnografiska museet i Göteborg 1913-1932.

Expeditioner till Sydamerika:

- Chaco-Cordillera expeditionen 1901-02 till Argentina och Bolivia tillsammans med Eric von Rosen, Robert Fries och Gustaf von Hofsten samt Eric Boman.

- Svenska expeditionen 1904-05 till Bolivia och Peru tillsammans med Nils Holmgren (zoolog), Didrik Bildt (löjtnant).

- Hernmarckska expeditionen 1908-09 till Argentina och Bolivia tillsammans med Carl Moberg och kalfaktor Andersson.

- Forskningsresa 1913-14 till Argentina och Bolivia, tillsammans med hustrun Olga Nordenskiöld, medarbetare Albert Jonsson (förste konstapel) och Johan Berg (förste konstapel).

- Forskningsresa till Panama och Colombia 1927 tillsammans med hustrun Olga och sonen Eric Nordenskiöld samt Sigvald Linné.

1922 tf professor i etnografi vid göteborgs högskola. Från 1924 ordinarie.

Källor - http
digitaltmuseum.org, 62.88.129.39, www.wikidata.org, www.americanists.se, collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Fotodatum
1908 [?]
Namn - förvärvat från
Nordenskiöld, Erland (1877-07-19 - 1932-07-05), etnograf, friherre, professor
alt
Beskrivning

Friherre, fil.hedersdr., professor, forskningsresande, etnograf.

Född 19 juli 1877, död 5 juli 1932.

Son till Adolf Erik och Anna Nordenskiöld.

Amanuens vid Riksmuseets etnorgrafiska avdelning i Stockholm 1906-1907.

Chef för etnografiska museet i Göteborg 1913-1932.

Expeditioner till Sydamerika:

- Chaco-Cordillera expeditionen 1901-02 till Argentina och Bolivia tillsammans med Eric von Rosen, Robert Fries och Gustaf von Hofsten samt Eric Boman.

- Svenska expeditionen 1904-05 till Bolivia och Peru tillsammans med Nils Holmgren (zoolog), Didrik Bildt (löjtnant).

- Hernmarckska expeditionen 1908-09 till Argentina och Bolivia tillsammans med Carl Moberg och kalfaktor Andersson.

- Forskningsresa 1913-14 till Argentina och Bolivia, tillsammans med hustrun Olga Nordenskiöld, medarbetare Albert Jonsson (förste konstapel) och Johan Berg (förste konstapel).

- Forskningsresa till Panama och Colombia 1927 tillsammans med hustrun Olga och sonen Eric Nordenskiöld samt Sigvald Linné.

1922 tf professor i etnografi vid göteborgs högskola. Från 1924 ordinarie.

Källor - http
digitaltmuseum.org, 62.88.129.39, www.wikidata.org, www.americanists.se, collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Tidpunkt - förvärv till museet
?
Namn - avbildad
Huáyta
Beskrivning
Huáyta, sannolikt född i slutet av 1800-talet.
Källor - http
collections.smvk.se
Iba
Beskrivning
Iba, sannolikt född i slutet av 1800-talet.
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning

Lago rojo Aguado, NÖ. Bolivia. Två samhustrur, Huáyta och Iba.

Fotot fotograferades under expedition 1908-1909 och erhållit av Erland Nordenskiöld. Jämför tafla 12 i Nordenskiölds "Indianer och Hvita". Stockholm 1911. (Katalogkort)

Geografiskt namn - annat
Amerika; Sydamerika
Region - fotograferad i
Lago rojo Aguado
Land - fotograferad i
Bolivia : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Referens - Publicerad i
Nordenskiöld, Erland (1911). Indianer och hvita i nordöstra Bolivia. Stockholm: Bonnier
alt
Källor - http
libris.kb.se, books.google.se
Källor - http
commons.wikimedia.org
Datum - registrering
2010-12-06

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.