logo

Carlotta - the museum database

1909.21.0050a :: kanot

Object description
Kanot. Köpt
Inventarienummer
1909.21.0050a
generalkatalog-nr
06890
Tidigare identitet
0000.00.3810a
Sakord
kanot
Lokalt namn
dalka; dalca
Etnisk grupp
Alakaluf
Händelse - var närvarande vid
samlingsbesök dalca
Beskrivning
Personen forskar om Världskulturmuseernas dalcas.
Svenska Magalhãesexpeditionen (1907-1909)
Beskrivning
Den svenska Magalhãesexpeditionen 1907-09 leddes av Carl Skottsberg. Övriga delatagare var Thore Halle och Percy Quensel. Man undersökte bland annat Falklandsöarna, Patagonien, Eldslandet och Juan Fernández-öarna.
Namn - insamlare
Skottsberg, Carl (1880 - 1963), professor
alt
Beskrivning

Carl Skottsberg, botanist, forskningsresande f. 1 dec. 1880 i Karlshamn. Fil.dr 1907, docent i botanik 1907-20 i Uppsala och konservator vid botaniska museet 1909-14. Uppdrag att göra en plan för den botaniska trädgården i Göteborg, utsågs 1919 till dess prefekt och erhöll samma år professors namn.

Skottsberg har företagit vidsträckta forsknings- och insamlingsresor. Han deltog i den av Otto Nordenskiöld ledda svenska sydpolsexpeditionen 1901-03 och var ledare för den botanisk-geologiska svenska Magellansexpeditionen (till Patagonien, Eldslandet, Falklandsöarna, Sydgeorgien, Chiloé och Juan Fernandezöarna)1907-09 samt för den zoologisk-botaniska sv. Pacificexpeditionen till Juan Fernandezöarna, Påskön och Chile 1916-17.

Invald i Vet. och vitt samh. 1919 (sekr 1924-37, o Vetenskapsakademien 1931 (preses 1949-50, v. preses från 1951). (Etnografiska museet, Stockholm, personregister, 2011-04-27))

Carl Skottsberg var gift med Inga Reuter (1888-1985). Deras yngsta dotter var Anne-Marie (adi).

Källor - http
www.ub.gu.se, people.wku.edu, collections.smvk.se, 62.88.129.39, libris.kb.se, sok.riksarkivet.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1907-08
Namn - säljare
Skottsberg, Carl (1880 - 1963), professor
alt
Beskrivning

Carl Skottsberg, botanist, forskningsresande f. 1 dec. 1880 i Karlshamn. Fil.dr 1907, docent i botanik 1907-20 i Uppsala och konservator vid botaniska museet 1909-14. Uppdrag att göra en plan för den botaniska trädgården i Göteborg, utsågs 1919 till dess prefekt och erhöll samma år professors namn.

Skottsberg har företagit vidsträckta forsknings- och insamlingsresor. Han deltog i den av Otto Nordenskiöld ledda svenska sydpolsexpeditionen 1901-03 och var ledare för den botanisk-geologiska svenska Magellansexpeditionen (till Patagonien, Eldslandet, Falklandsöarna, Sydgeorgien, Chiloé och Juan Fernandezöarna)1907-09 samt för den zoologisk-botaniska sv. Pacificexpeditionen till Juan Fernandezöarna, Påskön och Chile 1916-17.

Invald i Vet. och vitt samh. 1919 (sekr 1924-37, o Vetenskapsakademien 1931 (preses 1949-50, v. preses från 1951). (Etnografiska museet, Stockholm, personregister, 2011-04-27))

Carl Skottsberg var gift med Inga Reuter (1888-1985). Deras yngsta dotter var Anne-Marie (adi).

Källor - http
www.ub.gu.se, people.wku.edu, collections.smvk.se, 62.88.129.39, libris.kb.se, sok.riksarkivet.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
etn/ark
etnografi
Proveniens
Mellan Golfo de Peñas och Magellans Sund, Magellanes, Chile.
Geografiskt namn - annat
Amerika
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Chile : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Chile
Original: beskrivning
Kanot. Köpt
Original: insamlat av
C. Skottsberg
Original: lokal
Området mellan Penas Gulf och Magallanes sund.
Original: publ
C. Skottsberg: Observations on the natives of the Patagonian channel region. Amer. Anthrop. 1913, p. 578-616.
Original: skiss eller foto
skiss
Original: stam
Alakaluf
Original: utställt
Eldslandet
Referens - Publicerad i
Muñoz, Adriana (2012). From curiosa to world culture: a history of the Latin American collections at the Museum of World Culture in Sweden. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2011
alt
Källor - http
gupea.ub.gu.se, libris.kb.se
Bildarkivnummer - exemplifieras av
020139
alt
Datum - registrering
2000-04-11
Belongs to Samling
1909.21