logo

Carlotta - the museum database

015386 :: föremål, träföremål, skulpturer, flöten

Object description
Två flöten av trä: Överst C 226. Längd 13.6 cm. Under: C 227. Längd: 21 cm. Museum of Anthropology, Univ. of B. C., Vancouver. Salomonöarna: Nya Georgien. Foto: K.E. Larsson, april 1963. Ingen uppgift om erhållande. (katalogkort).