logo

Carlotta - the museum database

bild

1943.09.0001a-b :: kniv (om tillverkningen)

Object description

Om knivtillverkningen (OBS!):

Lappkniv med slida av renhorn. Om lapptillverkningen skriver knivens givare, fru Greta Wennberg följande: "På hösten i oktober eller november fälla rentjurarna sina horn. Härkarna, tämjda och kastrerade rentjurar , fälla sina horn på våren.

Tjurarnas horn äro hårdare och fastare i benet och det är sådana horn som används vid knivtillverkningen, vilken tillgår så, att lappmannen sågar de tjockaste grenarna i hornet i lagom långa bitar. Dessa bitar får ligga och mjukna i vatten. Med tillhjälp av kniven slöjdas knivslidan, vilken består av två bitar. Bitarna sammannitas med koppartråd. Med knivspetsen ristas in lapparnas urgamla mönster, som också går igen i deras vävda sko- och förklädesband. Övre delen av slidan består av garvade renskinnet. Garvningen tillgår så, att renens hud läggs i vatten, så att håret lossnar. Därefter läggs huden i barkvatten, kokat på vide och björkbark (näver). Efter 4-5 dagar tas huden upp ur vattnet, vrids och bearbetas tills den är mjuk och smidig. Förutom till knivslidor används garvad hud till komsion (barnvagga), kaffepåsar, tobakspungar, remmar till seldon, sommarskor m.m. Alla skinnvaror sys med sentråd. Sentråden tvinnas av finfördelade sentrådar. Senorna är tagna ur renens ben. Sentrådarna fuktas med saliv och tvinnas med handens insida mot kinden. I knivskaftet ha inläggningar av näver och masurbjörk lagts och knivbladet har någon finnbygdssmed smitt. Denna kniv är tillverkad omkring år 1920".

  • Data elements
Inventarienummer
1943.09.0001a-b
generalkatalog-nr
64886
Sakord
kniv (om tillverkningen)
kategori
redskap och utrustning
underkategori
hornslöjd; skinntillverkning
Etnisk grupp
samer
Materialkategori
horn (ren)
Användningsområde
bälte
Personnamn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
etn/ark
etnografi
Proveniens
Rautas lappby i Rautasvuoma lappbyalag, Jukkasjärvi socken, Torne lappmark.
Världsdel - ursprung
Europa
Land - ursprung
Sverige : Europa
alt
Källor, Wikipedia - beskrivs av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
fotograferat
Ja
Typ & teknik: material
renhorn
Original: föremål

Om knivtillverkningen (OBS!):

Lappkniv med slida av renhorn. Om lapptillverkningen skriver knivens givare, fru Greta Wennberg följande: "På hösten i oktober eller november fälla rentjurarna sina horn. Härkarna, tämjda och kastrerade rentjurar , fälla sina horn på våren.

Tjurarnas horn äro hårdare och fastare i benet och det är sådana horn som används vid knivtillverkningen, vilken tillgår så, att lappmannen sågar de tjockaste grenarna i hornet i lagom långa bitar. Dessa bitar får ligga och mjukna i vatten. Med tillhjälp av kniven slöjdas knivslidan, vilken består av två bitar. Bitarna sammannitas med koppartråd. Med knivspetsen ristas in lapparnas urgamla mönster, som också går igen i deras vävda sko- och förklädesband. Övre delen av slidan består av garvade renskinnet. Garvningen tillgår så, att renens hud läggs i vatten, så att håret lossnar. Därefter läggs huden i barkvatten, kokat på vide och björkbark (näver). Efter 4-5 dagar tas huden upp ur vattnet, vrids och bearbetas tills den är mjuk och smidig. Förutom till knivslidor används garvad hud till komsion (barnvagga), kaffepåsar, tobakspungar, remmar till seldon, sommarskor m.m. Alla skinnvaror sys med sentråd. Sentråden tvinnas av finfördelade sentrådar. Senorna är tagna ur renens ben. Sentrådarna fuktas med saliv och tvinnas med handens insida mot kinden. I knivskaftet ha inläggningar av näver och masurbjörk lagts och knivbladet har någon finnbygdssmed smitt. Denna kniv är tillverkad omkring år 1920".

Original: lokal
Rautas lappby i Rautasvuoma lappbyalag, Jukkasjärvi socken, Torne lappmark.
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1943, Årstryck 1944, Etnografiska avdelningen, Göteborgs museum
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org, books.google.se
Datum - registrering
2000-04-13
Månad - Månadens föremål
2017-10
Belongs to Samling

1943.09