logo

Carlotta - the museum database

bild

091222/File_01337 [ocr] :: katalogkort, teckning

  • Data elements
Arkivdokument
091222/File_01337 [ocr]
Sakord
katalogkort; teckning
Text i dokument
ETNOGRAFISKA MUSEET, Göteborg fi411~ ARKEOL. ELANDERS. GBB. 1972. • Gen. mr 95909 S'aml. n:r I 79.7.3 Dep. n:r Föremål: Modern -kopia av • en sittande figur från Nayarit i västra Mexico. Kopian framställd i ma upplaga av läkemedelsfirman Hoechst. Klassisk period, -ca . 400-800 e.Kr. Läkemedelsfirman anse figuren framställa ett anfall av angina pectori möjligen en diagnos efter någon figur i Abner Insaml., Gåva av: Prof . S.H.Wass6n,Gbg der • 1979 vän Köp från- Lokal: Nayarit, Mexico Stam — Uktran Depon Byte till: Magasin i /HK . Negat n:r Bild n:r Kliché n:r Skiopt. n:r Publ. ss r L. L.d'. [ocr]
Inventarienummer - Beskriver
1979.07.0003 Sittande figur., skulptur
alt
Original: beskrivning

Modern kopia av en sittande figur från Nayarit i västra Mexico. Kopian framställd i massupplaga av läkemedelsfirman Hoechst. Klassisk period, ca. 400-800 e.Kr. Läkermedelsfirman anser figuren framställa ett anfall av angina pectoris, möjligen en

diagnos efter någon figur i Abner L. Weismans samling (se härom S. Henry Wassén: "Läkekonst i lera - med frågetecken", Göteborgs-Posten 14/7 1966). (Uppgifter lämnade av givaren)