logo

Carlotta - the museum database

1967.08

Object description

1967.08.0001-0104

Etnografiska föremål från olika stammar i huvudsakligen Colombia köpta från samlaren herr Lars Persson, Kämpedal, Skytts Wemmerlöv. Betalningen med 4176 kronor ur Hilding Svahns donationskonto. I denna summa ingår också betalning för ytterligare samlingar från Colombia. Bl.a. för en arkeolologisk samling 67.9.1-118. De båda samlingarna 67.8 och 67.9 lämnades personligen av herr Persson till museet den 18 mars 1967. Bildmaterialet har införts som 16276-16293.

Den etnografiska samlingens material fördelar sig på stammar enligt följande:

67.8.1-56j, föremål från olika understammar till yuko (motilonindianer):

nr 1-8

från eroka-motiloner in Sierra Perijá eller Serrania de los

Motilones, gränsområdet mellan Colombia och Venezuela, öster om

Casacara. Dessa föremål insamlade av Persson under tiden

december 1963 - maj 1964.

nr 9-52

från maracca-motiloner, på Colombianska sidan av gränsområdet till Venezuela, i Sierra Perijá, öster om Becerril och Tucuy. Samlingen gjord i juni 1966.

nr 53-55a-o

från psikakao-motiloner, centrala Sierra Perijá, på Venezuelanska sidan av gränsen, något nordligare än boplatsen för eroka-gruppen. Samlingen gjord i juni 1966.

nr 56a-j

från pariri-motiloner, eller pariri/uasamo-stammen vid en övre källflod tillR. Tucuco i Venezuela, öster om psikakao-stammens område. Samlingen gjord i juni 1966.

67.8.57-93, föremål från yukuna-indianer vid övre Rio Mirituparaná inom östligaste delen av Dep. Caquetá, Colombia. Samlingen gjord i september-november 1966. Beträffande yukuna har Persson meddelat att de bor blandade med matapi. En del material är handelsprodukter från makuna och tanimuka vid övre R. Apaporia. Även uitoto-material förekommer (pilgiftet 67.8.85).

67.8.94-99, föremål från coreguaje-indianer vid Rio Pinilla (Peneya ?), biflod till R. Orteguaza, från norr i västra delen av Dep. Caquetá, Colombia. Samlingen gjord i september 1966.

67.8.100-103, föremål från cubeo-indianer, dansmasker som köpts i Mitu vid R. Guaviare, Vaupes, Colombia i november 1966.

67.8.104, en korg från Chocó i Colombia gjord av chocó-indianer. Köpt i Quibdó, Chocó, år 1963.

Samlingsnummer
1967.08
text ur generalkatalogen

1967.08.0001-0104

Etnografiska föremål från olika stammar i huvudsakligen Colombia köpta från samlaren herr Lars Persson, Kämpedal, Skytts Wemmerlöv. Betalningen med 4176 kronor ur Hilding Svahns donationskonto. I denna summa ingår också betalning för ytterligare samlingar från Colombia. Bl.a. för en arkeolologisk samling 67.9.1-118. De båda samlingarna 67.8 och 67.9 lämnades personligen av herr Persson till museet den 18 mars 1967. Bildmaterialet har införts som 16276-16293.

Den etnografiska samlingens material fördelar sig på stammar enligt följande:

67.8.1-56j, föremål från olika understammar till yuko (motilonindianer):

nr 1-8

från eroka-motiloner in Sierra Perijá eller Serrania de los

Motilones, gränsområdet mellan Colombia och Venezuela, öster om

Casacara. Dessa föremål insamlade av Persson under tiden

december 1963 - maj 1964.

nr 9-52

från maracca-motiloner, på Colombianska sidan av gränsområdet till Venezuela, i Sierra Perijá, öster om Becerril och Tucuy. Samlingen gjord i juni 1966.

nr 53-55a-o

från psikakao-motiloner, centrala Sierra Perijá, på Venezuelanska sidan av gränsen, något nordligare än boplatsen för eroka-gruppen. Samlingen gjord i juni 1966.

nr 56a-j

från pariri-motiloner, eller pariri/uasamo-stammen vid en övre källflod tillR. Tucuco i Venezuela, öster om psikakao-stammens område. Samlingen gjord i juni 1966.

67.8.57-93, föremål från yukuna-indianer vid övre Rio Mirituparaná inom östligaste delen av Dep. Caquetá, Colombia. Samlingen gjord i september-november 1966. Beträffande yukuna har Persson meddelat att de bor blandade med matapi. En del material är handelsprodukter från makuna och tanimuka vid övre R. Apaporia. Även uitoto-material förekommer (pilgiftet 67.8.85).

67.8.94-99, föremål från coreguaje-indianer vid Rio Pinilla (Peneya ?), biflod till R. Orteguaza, från norr i västra delen av Dep. Caquetá, Colombia. Samlingen gjord i september 1966.

67.8.100-103, föremål från cubeo-indianer, dansmasker som köpts i Mitu vid R. Guaviare, Vaupes, Colombia i november 1966.

67.8.104, en korg från Chocó i Colombia gjord av chocó-indianer. Köpt i Quibdó, Chocó, år 1963.