logo

Carlotta - the museum database

bild

Sköld, Johan :: missionär

Object description
Johan Sköld, missionär, Kina. Då Svenska missionsförbundet beslutade uppta verksamhet i Central-Kina 1890 kallades J. Sköld, att efter studier i England, utgå som en av dess första missionärer. I Kina har hans insats för missionens grundläggande och utbredande varit av mycket stor betydelse. Hans verksamhetstid i Kina sträckte sig över mer än tre decennier. (Etnografiska museets personregister)
  • Namn - avbildad (1)