logo

Carlotta - the museum database

bild

Kaneberg, Ove :: fotograf

Object description
Ove Kaneberg, född 1950, fotograf. Anställd på Medelhavsmuseet 1995-2016.
 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1905.06.0107
  Time:
  2012-09-05
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1905.06.0107_alt
  Time:
  2012-09-05
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1908.07.0011
  Time:
  2012-09-05
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1908.07.0011_alt
  Time:
  2012-09-05
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1917.04.0014
  Time:
  2012-09-05
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1917.04.0014_alt1
  Time:
  2012-09-05
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1920.09.0027_alt
  Time:
  2012-09-05
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1920.09.0027_det
  Time:
  2012-09-05
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1921.05.0055
  Time:
  2012-09-05
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1921.05.0055_det1
  Time:
  2012-09-05
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1921.05.0055_det2
  Time:
  2012-09-05
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0119
  Time:
  2012-09-05
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0119_alt
  Time:
  2012-09-05
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0201
  Time:
  2012-09-05
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0201_det1
  Time:
  2012-09-05
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0201_det10
  Time:
  2012-09-05
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0201_det11
  Time:
  2012-09-05
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0201_det2
  Time:
  2012-09-05
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0201_det3
  Time:
  2012-09-05
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0201_det4
  Time:
  2012-09-05
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0201_det5
  Time:
  2012-09-05
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0201_det6
  Time:
  2012-09-05
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0201_det7
  Time:
  2012-09-05
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0201_det8
  Time:
  2012-09-05
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1925.17.0201_det9
  Time:
  2012-09-05
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1926.09.0294
  Time:
  2012-09-05
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1926.09.0294_det
  Time:
  2012-09-05
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1927.08.0023
  Time:
  2012-09-05
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1927.08.0023_alt
  Time:
  2012-09-05
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1927.08.0029
  Time:
  2012-09-05
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1927.08.0030
  Time:
  2012-09-05
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1927.08.0030_alt
  Time:
  2012-09-05
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1927.08.029_alt
  Time:
  2012-09-05
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1927.10.0012
  Time:
  2012-09-05
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1927.10.0012_alt
  Time:
  2012-09-05
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1927.25.0010
  Time:
  2012-09-05
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1927.25.0010_alt
  Time:
  2012-09-05
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1930.06.0001
  Time:
  2012-09-05
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1930.06.0001_alt1
  Time:
  2012-09-05
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1930.06.0001_alt2
  Time:
  2012-09-05
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1930.06.0001_alt3
  Time:
  2012-09-05
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1933.01.0299
  Time:
  2012-09-05
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1933.01.0299_det
  Time:
  2012-09-05
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1935.39.0814a-i
  Time:
  2012-09-05
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1935.39.0814a-i_alt
  Time:
  2012-09-05
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1940.01.0192
  Time:
  2012-09-05
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1940.01.0192_alt
  Time:
  2012-09-05
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1940.01.0192_det
  Time:
  2012-09-05
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1941.10.0014
  Time:
  2012-09-05
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1941.10.0014_det
  Time:
  2012-09-05
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1947.02.0002
  Time:
  2012-09-05
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1947.02.0002_alt1
  Time:
  2012-09-05
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1947.02.0002_alt2
  Time:
  2012-09-05
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1947.02.0002_det1
  Time:
  2012-09-05
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1947.21.0018
  Time:
  2012-09-05
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1947.21.0018_alt
  Time:
  2012-09-05
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1948.21.0024
  Time:
  2012-09-05
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1948.21.0024_alt
  Time:
  2012-09-05
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1949.06.0018
  Time:
  2012-09-05
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  2012-09-07
  Identity:
  1949.06.0018_alt
  Time:
  2012-09-05