logo

Carlotta - the museum database

1959.23

Object description

1959.23.0001-0042

Bytessamling från Etnografisk samling, Nationalmuseet, köpenhamn, omfattande föremål från batak-stammen, Sumatra, från Java och från Nya Guinea är företrädesvis från Maprik-distriktet, Nya Guinea-territoriet, och från derra-stammen i Jaffi-distriktet, Holländska Nya Guinea. Föremålen från Nya Guinea har insamlats under Axel Bojsen-Möllers resa 1955-1956. I utbyte lämnade Etnografiska museet föremål från Bolaang-Mongondou-området, norra Celebes, och från Palu-området, nordvästra Centralcelebes. Samtliga dessa föremål tillhörde W. Kauderns samlingar. Bytet ordnat den 9 februari 1959. Föremålen till göteborgsmuseet utvalda av intendent K.E. Larsson under ett besök i Köpenhamn.

Samlingsnummer
1959.23
text ur generalkatalogen

1959.23.0001-0042

Bytessamling från Etnografisk samling, Nationalmuseet, köpenhamn, omfattande föremål från batak-stammen, Sumatra, från Java och från Nya Guinea är företrädesvis från Maprik-distriktet, Nya Guinea-territoriet, och från derra-stammen i Jaffi-distriktet, Holländska Nya Guinea. Föremålen från Nya Guinea har insamlats under Axel Bojsen-Möllers resa 1955-1956. I utbyte lämnade Etnografiska museet föremål från Bolaang-Mongondou-området, norra Celebes, och från Palu-området, nordvästra Centralcelebes. Samtliga dessa föremål tillhörde W. Kauderns samlingar. Bytet ordnat den 9 februari 1959. Föremålen till göteborgsmuseet utvalda av intendent K.E. Larsson under ett besök i Köpenhamn.