logo

Carlotta - the museum database

bild

003348 :: gruppbild, hus

Object description

Motiv: Dr.Theodor Koch-Grünberg och hans siusívän Táru.

Lokal: Rio Aiarý, NV. Brasilien.

Foto av: Th.Koch-Grünberg. Dato: Exp.1903-05.

Erh.:av dito. Dato: omkr.1920.

Publ. Koch-Grünberg: Zwei Jahre etc. Bd. 1, fig.121. Berlin 1909.

(katalogkort)