logo

Carlotta - the museum database

bild

015185 :: pyramid, hörn, fjäderormsfris

Object description

Motiv: Sydvästhörn av huvudpyramiden. Här liksom runt hela byggnadskroppen löper en fjäderormsfris med prästkonungsbilder o.dyl. Jfr. 015186.

Lokal: Xochicalco, Morelos, México.

Erh.: Till arkivet efter kopiering hos Victor Foto.

Fotonummer
015185
Motivord
pyramid; hörn; fjäderormsfris
Händelse - var närvarande vid
Henry Wasséns expedition till Centralamerika (1962)
Beskrivning
Henry Wassén genoförde en resa/expedition till Centralamerika 1962.
Tidpunkt - förvärv till museet
1962-12
Namn - fotograf
Wassén, Henry (1908-08-24 - 1996-03-13), museichef, professor
alt
Beskrivning

Henry S. Wassén, född 24 augusti 1908, Göteborg, död 13 mars 1996, socialantropolog.

W. tog sin GCE 1928 och följande år började han vid Göteborgs Högskola. Han fick sin doktorsexamen 1936. År 1930 anställdes han som amanuens av Erland Nordenskiöld vid Göteborgs Etnografiska Museum (GEM). Han ledde en expedition till Colombia 1934 och gjorde då fältarbete hos Waunana-indianerna i Chocó. Han genomförde även arkeologiska undersökningar/utgrävningar i västra Cordillera (del av Anderna) och besökte Cuna-indianerna i Panama. Han ledde en expedition till Panama och Cuna- och Chocó-indianerna 1947. Åtta år senare 1955 gjorde han ytterligare en expedition till Chocó-indianerna, huvudsakligen i västra Colombia. Vid denna resa intresserade han sig för bruket av pilgift och pilgiftsgrodor. Från denna expedition tog han hem även samlingar från El Salvador.Han återvände ytterligare två ggr till Centralamerika, 1958 och 1962, för arbete i El Salvador och arkeologiska utgrävningar i Costa Rica.

Han var chef för Göteborgs etnografiska museum 1968-73 och fick professors namn 1972. Han är främst känd för sina omfattande studier av indianfolken "chocó" och "cuna" i Colombia och Panama samt av det indianska bruket av droger.

Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se, 62.88.129.39
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Beskrivning

Motiv: Sydvästhörn av huvudpyramiden. Här liksom runt hela byggnadskroppen löper en fjäderormsfris med prästkonungsbilder o.dyl. Jfr. 015186.

Lokal: Xochicalco, Morelos, México.

Erh.: Till arkivet efter kopiering hos Victor Foto.

Region - fotograferad i
Xochicalco
Ort - fotograferad i
Morelos
Land - fotograferad i
Mexiko : Nordamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Världsdel - fotograferad i
Amerika
Fotodatum
1962-09-15
Datum - registrering
2012-11-23