logo

Carlotta - the museum database

bild

Korsvägar 1 - Zon A1 :: Vägskäl - till andra sidan

Object description

Öppnar 20 maj 2016

Den första delen av basutställningen Korsvägar. Med utgångspunkt från föremål från samlingarna riktas ljuset mot vår tids största fråga: det vägskäl vi står invid när det gäller en hållbar framtid.

Utställning, del av
Korsvägar 1 - Zon A1
Korsvägar - id
A1
Annat namn
Vägskäl
Titel
Vägskäl - till andra sidan
Tidpunkt - öppnad/start
2016-05
Titel, engelska
Zone - A; Mediterranean Sea
Beskrivning
Öppnar 20 maj 2016 Den första delen av basutställningen Korsvägar. Med utgångspunkt från föremål från samlingarna riktas ljuset mot vår tids största fråga: det vägskäl vi står invid när det gäller en hållbar framtid.
Utställningstext, Korsvägar

Sjöar, floder och hav har ofta förenat människor snarare än skilt dem åt. I tusentals år har Medelhavet varit en sammanlänkande vattenväg. Ett innanhav som har fungerat som ett kulturellt, politiskt och ekonomiskt nav. Numera är Medelhavet en gräns som separerar både världar och världsdelar.

Sambanden är många mellan migration och klimatförändringar. Sannolikt kommer fler människor behöva flytta i takt med att förändringarna i klimatet blir tydligare.

Utställningstext, Korsvägar, eng

Lakes, rivers and oceans have often united people rather than separating them. For thousands of years, the Mediterranean Sea has been a connecting waterway, an inland sea that served as a cultural, political and economic hub. Today the Mediterranean is a boundary that separates both worlds and continents.

There are several links between migration and climate change. More people will probably need to seek refuge as changes in climate become more evident.

Belongs to Utställning
Korsvägar 1 - (plan 4)
Tidpunkt - öppnad/start
2017-04-08, 2016-05-20

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.