logo

Carlotta - the museum database

bild

1921.06.0096 :: väv

Object description

Material hela fragmentet är sammansytt av 6 olika vävar.

väv 1 o. 2

varp bomull 3-tr Z-tvin ofärg. ljus 10 tr/cm

inslag ull 1-tr Z-spin rosa 40 tr/cm

ull 2-tr S-tvin ljus gul, m. gul, m. lila ca 35 tr/cm

Teknik Gobelängväv med raka inslag och kelimhål. De 2 vävarna är sammansydda med täta kaststygn. på andra sidan 5 rader öglestygn i alla färgerna.

Mönster Stort Zik-zak mönster i trappstegs former i bred bårder med enfärgat röda partier emellan.

väv 3 o. 4

varp bomull 1-tr S-spin ofärg. brun 10 tr/cm

inslag bomull 1-tr Z-spin och S-spin på andra väven ofärg. ljus 10 tr/cm

Teknik Tuskaftsväv där varpen är lite grövre än inslaget.

väv 5.

varp bomull 2-tr Z-tvin ofärg. ljus totalt 8 tr

inslag ull 2-tr S-tvin rosa, gul och grå tofsen gjord av samma material.

Teknik Inslagsrips där inslaget delvis går ut och bildar en kort frans. Tofsar i 3 delar av samma garn som inslaget.

väv 6

varp bomull 2-tr Z-tvin ofärg. ljus

inslag bomull 2-tr S-tvin ofärg. ljus brun ca 30 inslag/cm

Teknik Inslagsrips, där vissa enstaka inslag går ut och bildar en gles frans på en lång sträcka.

Alla vävar sammansydda enligt skiss i pärm.

Mönster Geometriskt. Motivet består av sick-sack former uppbygd av rader med små fyrkanter. Motivet upprepas i olika färgkombinationer på röd botten.

Relaterad textiler

EMG:

Rowe 1984: 59, Pl. 5

Inventarienummer
1921.06.0096
generalkatalog-nr
22321
Sakord
väv
Sakord, engelska
fabric
del
fragment
Materialkategori
textil
Bredd
137 cm
Längd
110 cm
Namn - byte från
Ethnologisches Museum, Berlin
alt
Beskrivning

Etnologiska museet i Berlin, fram till 1999 Museum für Völkerkunde. Museet grundades 1873. Under åren 1886 - 1945 (?) låg det på Stresemannstrasse. I början av 1900-talet fanns en Generalförvaltning för de Kungliga museerna i Berlin. Byggnaden förstördes under andra världskriget. Därefter installerades ett nytt i Dahlem. År 2019 flyttar det till den nya byggnaden Slottet (Royal Palace, en del av Humboldt Forum) där det ingår som ett av flera museer.

Göteborgs etnografiska museum (GEM, numera Världskulturmuseet) har bytt många samlingar med detta museum. Från dem har Etnografiska museet, Stockholm förvärvat gipsavgjutningar av föremål från de olika museerna i Berlin.

Bild av Etnologiska museet, Dahlem från Wikimedia (Julius1990, cc: by-sa)

Källor - http
collections.smvk.se, smb.museum
Källor, Viaf - samma som
viaf.org, viaf.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
en.wikipedia.org
Namn - donator
Dickson, Robert (1843-11-27 - 1924-04-14), ämbetsman
alt
Beskrivning

Robert Dickson, född 27 november 1843 i Göteborg, död 14 april 1924 i Stockholm, ämbetsman och politiker, son till Charles Dickson.

Dickson blev student i Uppsala 1860 och avlade examen till rättegångsverken 1865, utnämndes till vice häradshövding 1869, hade 1870-1878 förordnanden i Skånska hovrätten, där han befordrades till assessor 1880. Han blev 1878 t. f. och 1883 ordinarie revisionssekreterare samt kallades samma år till expeditionschef i finansdepartementet. Han skötte 1888 ett förordnande såsom landshövding i Örebro län, utnämndes samma år till landshövding i Jönköpings län och förflyttades 1892 till landshövdingestolen i Malmöhus län.

Dickson representerade i riksdagens första kammare Jönköpings läns valkrets 1891-1894 och Malmö stads valkrets 1895-1903 samt var 1891-1894 och 1896 ordförande i ett av kammarens tillfälliga utskott och 1895 i ett särskilt utskott för arbetarförsäkringsfrågor. Han politiska åskådning anses ha varit ytterst konservativ.

Vid industri- och lantbruksutställningarna i Malmö 1896 var han styrelsens ordförande.

Dickson blev 1902 överståthållare i Stockholm, ett ämbete som han tog avsked från 1911. På grund av en lagändring 1904 minskade detta ämbetes åligganden väsentligt eftersom överståthållaren då upphörde att vara stadsfullmäktiges självskrivne ordförande.

Robert Dickson har publicerat Malmöhus län år 1800 (1914) och utgav 1920 sina memoarer med titeln Minnen.

Han begravdes på Norra begravningsplatsen den 16 december. (wikipedia, 2010-09-27)

Källor - http
62.88.129.39, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
etn/ark
arkeologi
Obs.: Beskrivning

Material hela fragmentet är sammansytt av 6 olika vävar.

väv 1 o. 2

varp bomull 3-tr Z-tvin ofärg. ljus 10 tr/cm

inslag ull 1-tr Z-spin rosa 40 tr/cm

ull 2-tr S-tvin ljus gul, m. gul, m. lila ca 35 tr/cm

Teknik Gobelängväv med raka inslag och kelimhål. De 2 vävarna är sammansydda med täta kaststygn. på andra sidan 5 rader öglestygn i alla färgerna.

Mönster Stort Zik-zak mönster i trappstegs former i bred bårder med enfärgat röda partier emellan.

väv 3 o. 4

varp bomull 1-tr S-spin ofärg. brun 10 tr/cm

inslag bomull 1-tr Z-spin och S-spin på andra väven ofärg. ljus 10 tr/cm

Teknik Tuskaftsväv där varpen är lite grövre än inslaget.

väv 5.

varp bomull 2-tr Z-tvin ofärg. ljus totalt 8 tr

inslag ull 2-tr S-tvin rosa, gul och grå tofsen gjord av samma material.

Teknik Inslagsrips där inslaget delvis går ut och bildar en kort frans. Tofsar i 3 delar av samma garn som inslaget.

väv 6

varp bomull 2-tr Z-tvin ofärg. ljus

inslag bomull 2-tr S-tvin ofärg. ljus brun ca 30 inslag/cm

Teknik Inslagsrips, där vissa enstaka inslag går ut och bildar en gles frans på en lång sträcka.

Alla vävar sammansydda enligt skiss i pärm.

Mönster Geometriskt. Motivet består av sick-sack former uppbygd av rader med små fyrkanter. Motivet upprepas i olika färgkombinationer på röd botten.

Relaterad textiler

EMG:

Rowe 1984: 59, Pl. 5

Obs.: litteratur
Uhle, M. 1913. Fleming, S; W. Miller - J. Brahin 1983: s. 139 - 156. Stone-Miller, R. 1992: s. 34 - 41, 43 - 49. Menzel, D. 1977: s. 19 - 58. Rowe, A.P. 1984.
Tidpunkt - tillverkning, tidigast
1000
Tidpunkt - tillverkning, senast
1476
Proveniens
Pachacamac, Valle de Lurín, dpto Lima, Peru
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Peru : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Typ & teknik: typ
Perus norra-central kustområde relaterad till Chimu kultur?
Typ & teknik: teknik
gobelängväv
Typ & teknik: period
Late Intermediate Period (1000 - 1476 e. Kr.) se Stone-Miller 1992
Original: beskrivning

Vävnad. (112 cm x 140 cm)

Delvis gåva.

Original: insamlat av
Völkerkunde, Berlin
Original: lokal
Pachacamac, Peru, Sydamerika.
Original: skiss eller foto
skiss
Original: utställt
Peru Skärm 19
Konserveringsåtgärd - Utförd
väven är vikt mitt på en av vävdelarna.
Utställning - tidigare
Latinamerikansk arkeologi
alt
Tidpunkt - öppnad/start
1963
Utställning, del av - tidigare
Peru - Skärm 19
alt
Datum - Slutförd konservering
KG sept. 2001
Datum - registrering
2000-06-27
Belongs to Samling
1921.06

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.