logo

Carlotta - the museum database

2015.04.0001 :: målning

Object description

Nya metoder men samma övergrepp kan sägas vara ett signifikant verk för Sunnas konstnärskap. Centralt i bilden är årtalet 1972. Det var detta år Sunnas familj fick sina renmärken avlysta. Norrbottens län satte även upp ett staket som skar tvärsigenom den mark som familjen Sunna brukade för rennäring. Familjen tvångsförflyttades till en annan sameby tre år senare. Men varken de eller samebyn ifråga ville slås ihop och det slutade med att Sunnafamiljen tvingades undan återigen. Sedan dess har de fört en slags ”gerillarenskötsel”. Den beslutande landshövding finns avbildad, samt en rad referenser till flytten, staket som sattes upp, men också referenser till rasbiologiska institutet i Uppsala i form av kranier och avbildade samer för dokumentation. Troligtvis är det konstnären själv avbildad längs ned i bilden iklädd tvångströja. Flera av dessa motiv är återkommande i Sunnas bildvärld.

Tavlan är som synes komplex och ett förvärv skulle innebära stora möjligheter att belysa en rad frågeställningar; t ex ursprungsbefolkningars rättigheter, rasbiologiska, postkoloniala och främlingsfientliga strukturer men kanske framförallt samernas historia och kamp för rättigheter mer specifikt, särskilt den alltjämt aktuella diskussionen om vem som har rätt att bruka mark och för vilka olika ändamål.

  • Inventarienummer - Beskriver (1)

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.