logo

Carlotta - the museum database

bild

Korsvägar 1 - Zon E :: Mecka - en global korsväg

Object description
Plan 4
Korsvägar - id
E
Utställning, del av
Korsvägar 1 - Zon E
Titel
Mecka - en global korsväg
Tidpunkt - öppnad/start
2016-11
Titel, engelska
Mecca
Beskrivning
Plan 4
Utställningstext, Korsvägar

Mecka är en modern miljonstad. En stad som länge varit en av världens centrala korsvägar. Platsen har varit ett centrum för handel och möten för människor från hela den muslimska världen.

Meckavägarna var viktiga för att binda ihop världen Från Gambia i väst till Kina och Indonesien i öst har vägar lett till Mecka. Längs dem har också många som inte varit muslimer rest och handlat, även om de inte fått komma hela vägen in i Mecka.

Varor, hantverkskunnande, kontakter och idéer har här korsat kontinenter.

Utställningstext, Korsvägar, eng

Mecca is a modern city of over a million people, and a city that has long been one of the world’s central crossroads. It has been a center for trade and encounters between people from the entire Muslim world.

From Gambia in the west to China and Indonesia in the east, roads leading to Mecca have played a big role in connecting the world. Many non-Muslims have also travelled and traded along them, though they have not been permitted to come all the way in to Mecca.

Goods, artisanal expertise, contacts and ideas have moved between continents.

Datum - registrering
2015-09-29
Belongs to Utställning
Korsvägar 1 - (plan 4)
Tidpunkt - öppnad/start
2017-04-08, 2016-05-20

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.